Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1821

Statistdebut
Tragedien Skovkapellet

1821: Statistdebut


25. januar

HCA får sin egentlige statistdebut (som "musikant" i Galeottis ballet Nina). Bliver korelev uden fast gage. I løbet af et år kunne han oparbejde et samlet honorar på 25 rdl. for sin tjeneste ved teatret. Skuespiller F. Lindgreen læser privat med ham, men råder ham til at opgive skuespillerdrømmene.

Marts (antagelig)

HCA aflægger på Høegh-Guldbergs opfordring et besøg hos den nyudnævnte teaterdirektør, Jonas Collin. Men uden resultat.

2. april

HCA sender Collin et versificeret bønskrift.

12. april

HCA får for første gang sit navn på en teaterplakat. I balletten Armida, komponeret af Carl Dahlén, får han en lille rolle som "trold". På samme plakat optræder Johanne Luise Pätges (på plakaten stavet Johanne Petcher) for første gang (som "amorin"). Det er den senere Johanne Luise Heiberg, i årtier Danmarks største skuespillerinde, gift med digteren, kritikeren og teaterdirektøren Johan Ludvig Heiberg. Hun kom ligesom HCA fra samfundets bund.

1821: Tragedien Skovkapellet


Forår/sommer

Lærer HCA enken efter "Danmarks berømte statsmand" Chr. Colbiørnsen, Engelke Colbiørnsen, og en af dennes døtre Maren Olivia (1825 gift med dronningens hofchef, Fr. Rostgaard von der Maase), hofdame hos Fr. VI´s yngste datter, arveprinsesse Caroline, at kende:

"De to Første af den høiere Stand, som toge venligt mod den fattige Dreng".
(Mit Livs Eventyr)

Fru Colbiørnsen bor om sommeren på Bakkehuset, og HCA kommer således tidligt med ind i dette litterære miljø, dog foreløbig kun som et kuriøst vedhæng. Kun Kamma Rahbek underholder sig med ham, mens Knud Lyne Rahbek aldrig taler med ham. På Bakkehuset bor også i denne periode udgiveren af danske folkesagn, Just Mathias Thiele, som HCA havde lært at kende året før. Mellem disse to vokser der i årene fremover gradvist et venskab frem.

I denne tid kommer HCA også hos Anne Leth Jürgensen, enke efter hofurmager Jørgen Jürgensen og mor til den berømte urmager Urban Jürgensen og til eventyreren ("kongen af Island") Jørgen Jürgensen. Hendes efterkommere, urmagerfamilien Jules Jürgensen i Le Locle (i Schweiz) bliver senere på HCAs udlandsrejser hans meget gode venner.

4. juni

Antages HCA af syngemester P.C. Krossing på Det kgl. Teaters syngeskole.
Skriver en tragedie i rimfri vers med titlen Skovkapellet, som Høegh-Guldberg retter sprog i. Henlagt, efter at den først har været vist til Kamma Rahbek på Bakkehuset og til Oehlenschläger og Ingemann.

1. september (ca.)

Flytter HCA ind hos styrmandskone mad. Caroline Henckel på 2. sal i Ulkegade 108. Her får han kun morgen- og aftensmad (aftensmaden bestod i et fast antal stykker smørrebrød). Midt på dagen havde han kun et tørt stykke brød, som han satte sig og spiste på en bænk i Kongens Have, ellers drev han forfrossen rundt i byens gader.

September

Guldberg afbryder sin undervisning af HCA p.g.a. dennes manglende flid.

Efteråret

Opsøger Andersen H.C. Ørsted, som låner ham nogle bøger.
Søg i tidstavlen    ?