Fra Johan de Mylius' H.C. Andersen-biografi H.C. Andersens liv. Dag for dag:

1820

På synge- og danseskole

1820: På synge- og danseskole


Maj

HCA går til Weyse igen. Han skriver til oberst Høegh-Guldbergs bror, digteren og professoren Fr. Høegh-Guldberg. Denne samler penge ind hos nogle venner, bl.a. komponisten Fr. Kuhlau, til HCA. Pengene udbetales med 10 rdl. om måneden. Guldberg lover HCA at give ham timer i at læse og skrive dansk ordentligt, desuden undervisning i tysk. Høegh-Guldberg sørger også for, at HCA får nogen undervisning i latin.

HCA tager i denne tid også kontakt med sin bekendt fra konfirmationsforberedelsen i Odense, Laura Tønder-Lund, som nu er i huset hos Holmens chef, kontreadmiral J.C. Krieger, hvis kone var søster til geheimerådinde Engelke Colbiørnsen. Gennem Laura Tønder-Lund får HCA forbindelse til mange af de fremtrædende personligheder, der hjælper ham i vej, bl.a. provst Gutfeldt ved Holmens Kirke.

Juni

Siboni opsiger aftalen om sangundervisning, da han ikke mener, HCA har nogen fremtid som sanger ved teatret (HCAs stemme er på denne tid gået i overgang). Opsøger solodanser C. Dahlén, der lader HCA komme ind for at lære at danse ballet på Hofteatrets danseskole i sæsonen 1820/21.

Dette år

Dette år udgiver B.S. Ingemann en samling Eventyr og Fortællinger. Ingemanns talrige eventyr og fantastiske fortællinger er sammen med enkelte eventyr fra Oehlenschlägers og fru Gyllembourgs hånd de eneste litterære eventyr i Danmark, før HCA begyndte at udgive eventyr. Af disse er det kun Ingemanns eventyr, der har haft nogen (især motivisk) betydning for HCA.

21. juli

H.C. Ørsted opdager elektromagnetismen. Den naturfilosofi og det videnskabssyn, som Ørsted i de følgende tiår udvikler, kommer - gennem den senere nære forbindelse mellem Ørsted og HCA - til at få stor betydning for HCA.

September

HCA får tilfældigt sin første - uheldige - statistoptræden (i et masseoptrin) på scenen.

Oktober

HCA sender et bønskrift med et digt til N.F.S. Grundtvig. Tager omkring samme tid også kontakt til B.S. Ingemann i sine forsøg på at opnå støtte til at komme frem. Også udgiveren af Danske Folkesagn (udkommer 1819-1823), Just Mathias Thiele, lærer HCA at kende dette år.

Søg i tidstavlen    ?