Der skete en fejl i scriptet! fejl: mysqli_connect(): php_network_getaddresses: getaddrinfo failed: Temporary failure in name resolution type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/andersenConnect.php, ln: 10