Religious motifs : Overview. Search. About religious motifs

Description of this motif: Death itself is a condition of existence, but not necessarily a religious motif. The motif Death is used only to categorize examples of Death being described as a personified entity.

Example :

The tale has not been translated (by Hersholt) and is therefore quoted in Danish. Further information and links.

"Der langveis borte", sagde Maanen, "ligger der et Slot, stort og prægtigt, med Marmorbilleder i Muren og rige Tepper paa de brede Trapper og Gange. Jeg seilede hen over Tagets Kuppel, saae ind igjennem de store Glasruder, ind i deilige Sale med rige Kunstskatte. Der var en forunderlig Travlhed, jeg speidede efter Aarsagen og fandt et Sovekammer, der laae Førsten [fyrsten] paa sin Sotteseng, prægtige Fløiels Gardiner med tunge Guldqvaste hang om Leiet, rundt om stode Hoffolkene og flere Læger; der var saa stille, Førsten sov, sagde de, Søvnen vil styrke og give Bedring, men Førsten sov ikke, jeg saae, hvad de ikke kunde see; midt i den prægtige Seng, paa Brystet af den blege Konge, sad Døden selv, Knokkelmanden, med den blinkende Lee; han havde Førstens Guldkrone paa sit Hoved og holdt sine spidse Fingre fast paa Førstens Øine, imedens han fortalte ham Eventyr, frygtelige Eventyr af Førstens eget Liv; og der var saa stille i Værelset, at ikke et Ord gik tabt; der stod Blod og Sveddraaber paa Førstens Pande –! men jeg gleed bort over Bjergene!"

Det fortalte Maanen og jeg tegnede Billedet, en Digter vil gjøre det bedre og Tonekunstneren kan give det Farver, brændende Farver, der gaaer til Marv og Been, som de i Eventyrene, Døden fortalte for Førsten.