Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Salme

Eksempel 1:

»Ja, saadan er det!« sagde den lille Pige i Træet, »Nogle kalde mig Hyldemoer, Andre kalde mig Dryade, men egentlig hedder jeg Erindring, det er mig, der sidder i Træet, som voxer og voxer, jeg kan huske, jeg kan fortælle! Lad mig see, om du har din Blomst, endnu!«

Og den gamle Mand aabnede sin Psalmebog, der laae Hyldeblomsten, saa frisk, som den nylig var lagt deri, og Erindringen nikkede, og de to Gamle med Guldkrone paa sad i den røde Aftensol; de lukkede Øinene, og - og -! ja saa var Eventyret ude!

Kommentar til dette tekststed: Det er værd at hæfte sig særligt ved begrebet erindring her. Eventyret i virkeligheden eller virkelighedens eventyr er livet i tilbageblik, erindringens komposition af livets øjeblikke i en fortælling - et eventyr om selve livet, det levede liv. De gamle menneskers blomst i salmebogen som minde er et genkommende motiv i Andersens eventyr.

Eksempel 2:

(...) i Afskeden tog den lille Pige en Hyldeblomst af sit Bryst, gav ham den at gjemme og den blev lagt i Psalmebogen (...)