Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Gud, Jomfru Maria

Nøgleord:

Guds søn, kristendom

Eksempel :

Roserne blomstrede den Sommer saa mageløst; den lille Pige havde lært en Psalme, og i den stod der om Roser, og ved de Roser tænkte hun paa sine egne; og hun sang den for den lille Dreng, og han sang den med:

»Roserne voxe i Dale,
Der faae vi Barn-Jesus i Tale!«

Og de Smaa holdt hinanden i Hænderne, kyssede Roserne og saae ind i Guds klare Solskin og talte til det, som om Jesusbarnet var der.

Kommentar til dette tekststed: Det er salmedigteren Adolph Brorsons "Den yndigste Rose er funden", 1732, der citeres, versionen fra Pontoppidans Psalme-Bog fra 1740, ifølge Flemming Hovmanns kommentar i bd. 7 af H.C. Andersens eventyr, Dansk Sprog- og Litteraturselskab / Borgen 1990, s. 94.