Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Nøgleord:

Sind, sjæl, livsførelse

Beskrivelse af dette motiv: Tro skildres hos Andersen både indefra og udefra. Udefra er for eksempel scener fra kirker, messesang, kirkegang, nonner og munke, indefra skildres tro som et menneskes sjælefred, håb og tillid til Gud og tilværelsen.

Eksempel :

»Jeg kan gaae!« raabte han. »Herre, min Gud!« og han hulkede i Graad af bare Glæde.

Kommentar til dette tekststed: Krøblingen Hans, der blev lam i benene som barn, har genvundet deres brug. Katten ville overfalde den fugl, han havde fået af herrefolkene, og for at redde den måtte han gå. Situationen bevirkede et mirakel. Fuglen, der blev givet Hans af herrefolkene, hos hvem hans forældre arbejder, har ligesom en anden gave derfra, en eventyrbog, bevirket indre forvandlinger.