Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Salmebog

Nøgleord:

Sang, kirke

Beskrivelse af dette motiv:

Salmer er religiøse sange. Et særlig bemærkelsesværdigt eksempel på motivets brug i H.C. Andersens eventyr er historien Ved det yderste Hav, hvis titel er et citat fra salme 139 i bibelens Salmernes Bog, en salme af David.

Eksempel :

Foraaret kom; Blomster og Grønt begyndte at spire, Ukrudt med, som man jo nok kan kalde Nælderne, uagtet der staaer saa kjønt om dem i Psalmen:

»Gik alle Konger frem i Rad,
I deres Magt og Vælde,
De mægted' ei det mindste Blad
At sætte paa en Nælde.«