Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også At dø og stige til himmels

Nøgleord:

Død, liv efter døden, sjæl

Eksempel :

Nu løde Melodier fra det første Bal, en Menuet og Molinaski; nu løde bløde, veemodsfulde Toner, der kom Taarer i den gamle Mands Øine, nu bruste en Krigsmarsch, nu Psalmesang, nu muntre Toner, Boble paa Boble, som da han som lille Dreng blæste dem af Sæbevand.

Hans Øine vare heftede mod Vinduet, en Sky derude paa Himlen gled bort, han saae i den klare Luft Kometen, dens skinnende Kjærne, dens lysende Taageslør.

Det var som om han havde seet det den Aften igaar, og dog laae et heelt rigt Menneskeliv imellem den Tid og nu; dengang var han Barn og saae i Boblerne »fremad«, nu viste Boblerne »tilbage«. Han følte Barnesind og Barnetro, hans Øine lyste, hans Haand sank ned paa Tangenterne; – det klang som sprang der en Stræng.

»Kom dog og see, Kometen er her!« blev der raabt af Naboerne. »Himlen er saa deilig klar! kom dog for rigtig at see!«

Den gamle Skolemester svarede ikke, han var afsted for rigtig at see; hans Sjæl var afsted paa større Bane, i et videre Rum, end Kometen gjennemflyver. Og den blev der igjen seet paa fra det rige Slot, fra det fattige Huus, af Stimlen paa Gaden og af den Eensomme paa den veiløse Hede. Hans Sjæl blev seet paa af Gud og af de kjære Forudgangne, dem, han længtes efter.

Kommentar til dette tekststed: I "Kometen" følger man et menneskeliv fra barnetid til døden. Kometen indrammer eventyret og hovedpersonens liv som en ramme. Som barn havde han set kometen, nu var den her igen, da han var en gammel mand. Universets ur har slået et enkelt slag, og et liv er gået. Kometen handler på den måde om, at menneskelivet både er langt og kort. Mandens livshistorie trænges sammen i et kort øjeblik i hans erindring: livet passerer revy for hans indre blik lige før han dør, et genkommende motiv i skildringen af døden hos H.C. Andersen. Sjælens himmelflugt bryder den cirkel eller ramme af tid, kometen tegner, som en pil opad.