Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Beskrivelse af dette motiv: Sfinksen er et urgammelt fabeldyr, kendt i egyptisk og græsk mytologi. Sfinksen har løvekrop og et hoved fra et menneske, en høg eller en vædder, til tider vinger. Sfinksen er kendetegnet ved sin uudgrundelighed og mystik og ved at dræbe de, der ikke kan løse dens gåde. Netop gåden er dens grundtræk, og ordet kan simpelthen bruges i betydningen "gåde".

Eksempel :

Og i det Ordet var udtalt, var han i Hiemmet; de lange hvide Gardiner hang ned for Vinduet og midt paa Gulvet stod den sorte Liigkiste, i den laae han i sin stille Dødssøvn, hans Ønske var opfyldt, Legemet hvilte, Aanden reiste. Priis Ingen lykkelig, før han er i sin Grav, var Solons Ord, her fornyedes Bekræftelsen.

Ethvert Liig er Udødelighedens Sphinx; heller ikke Sphinxen her paa den sorte Sarkophag besvarede for os, hvad den Levende to Dage forud havde nedskrevet:

Du stærke Død, din Taushed vækker Gru;
Dit Spor er jo kun Kirkegaardens Grave.
Skal Tankens Jakobs-Stige gaae itu?
Staaer jeg kun op, som Græs i Dødens Have?

Vor største Liden tidt ei Verden seer!
Du, som var ene, lige til det sidste,
I Verden meget trykker Hjertet meer,
End Jorden, som de kaste paa din Kiste!

Kommentar til dette tekststed: Denne bitre, sarkastiske ende på Lykkens Kalosker er påfaldende. Lykkens kalosker opfylder ønsker. Teologen, der havde dem på, ønskede sig fri fra denne verdens længsler og trængsler, "til et lykkeligt Maal, det Lykkeligste af Alle" og kaloskerne bragte ham døden.