Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Se også Helligånden

Nøgleord:

Højtid, kristendom, helligånd

Beskrivelse af dette motiv:
"Pinse: Græsk pentakostê, "den 50." (dag efter påske). I det gamle Israel var pinsen forbundet med hvedehøsten, i jødedommen blev dens væsentligste indhold erindringen om lovgivningen på Sinaj. For de kristne er pinsen rammen om fejringen af, at apostlene fik meddelt helligånden og dermed fik kraft til at gå ud i verden og forkynde det kristne evangelium. Pinsen blev ved siden af julen og påsken den tredje store højtid."

Helligåndens udgydelse satte apostlene i stand til at tale andre sprog, så de kunne udbrede kristendom som et universelt budskab. Pinsen er altså begyndelsen på den kristne mission eller kirkens fødselsdagsfest

Kilde: Gads Religionsleksikon, 1999.

Eksempel :

(...) Møllers Emil, som vi kaldte ham, ja, det var Eders Bedstefader, min salig Mand, Provsten, han var Student i Sorø og netop færdig der med sin anden Examen.

(...) Saa gik vi op til Sorø og traf der Emil; I kan troe, han blev glad ved at see os, og vi ved at see ham, han var saa god og opmærksom. Med ham saae vi da Kirken med Absalons Grav og Holbergs Kiste; (...) det var jo Pintsen. De Timer i Sorø og ved Krebsehuset, ja, de høre til mit Livs skjønneste Perler! –

Næste Morgen reiste vi meget tidligt, for vi havde en lang Vei før vi naaede Roeskilde, og der maatte vi være saa betids at Kirken kunde sees, og ud paa Aftenen Fader besøge en gammel Skolekammerat; (...)