Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Motivet Offer er en del af: Ritual, Nadver

Beskrivelse af dette motiv:

Et offer er et ritual, hvorunder noget "forbruges", dvs. dræbes, ødelægges, spises eller gives væk. Det, der ofres, kan referere til giverens person eller karakteristika, f.eks. kan en bonde ofre kvæg, eller det kan referere til modtageren, f.eks. et offer af vin til en vingud. Eller det kan referere til et fællesskab mellem giver og modtager. I alle tilfælde etablerer offerhandlingen en forbindelse mellem giver og modtager. Det, der ofres, kommer til at høre til og repræsentere begge verdener. Kilde: Gads Religionsleksikon, 1999.

Et offer behøver ikke at være et personligt afsavn, som man ofte forstår det, men det er det oftest hos Andersen.

Eksempel :

Og liflig og sød var den Duft, der kom fra den frodige Kløvermark, Bierne summede der om det gamle Tingsted; Brombærranken snoede sig op om Altarstenen, der, vadsket af Regnen, skinnede i Sollyset; og derhen fløi Bidronningen med sin Sværm og satte Vox og Honning. Ingen saae det uden Sommeren og hans kraftige Viv; for dem stod Altarbordet dækket med Naturens Offergave.