Religiøse motiver : Oversigt. Søg. Om religiøse motiver

Helgen dækker bl.a. over: Jomfru Maria

Nøgleord:

Helligt menneske. Maria, Jesu moder, er det allermest fremtrædende eksempel.

Eksempel :

»Et Underværk! en hellig Mand!« saa raabte alle Munde.
Man faldt paa Knæ jeg bukkede, saa godt jeg Stakkel kunde.
Thi Fod og Haand jo bundne var, men snart min Lænke springer,
Og som en Helt i høi Triumph man mig til Byen bringer.
Man snakkede nu ud og ind, som jo Enhver kan vide,
Tilsidst to Dommere kom frem, saa livlige, saa blide.
»En mægtig Haand beskjærmer Dig,« saa talede de begge,
»Sligt alt vi anede den Gang vi saae dig i din Snekke;
Men nu vi see det tydeligt, hver Mand vil om det rime,
At i det ægte Vand Du var lyslevende en Time!