Søgeord: re?sekammeraten. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-61

Søgningen gav 61 resultater. Nummer 1-50:

Digte / af / H. C. Andersen. / - / »Vergessne Gedichte sind neue«. / Jean Paul. / - / Kjøbenhavn. / Trykt, paa Forfatterens Forlag, hos E. H. Robert. / 1830.

Titelblad. - Tilegnelse til Conferentsraad J. Collin. - Indholdsfortegnelse (upagineret Blad). - Tekst: 136 Sider. - 12 mo. - Pris 1 Rbd. 16 Sk. (Udkom 2. 1. 1830).
Anm. Dagen 22. 3. 1830, Nr. 69. - Dansk Litteratur Tidende, 1830, Nr. 6, 81. - Kjøbenhavns-Posten 4. 1. 1830, Nr. 3, 12. - Maanedsskr. for Litteratur, 1830, 3. Bind, 162 af C. Molbech.

Indhold.

Rime-Djævelen p. 1 (se Nr. 20).
52. Soldaten. (Med dæmpede Hvirvler Trommerne gaae) (Saml. Skr. XII, 190). p. 6
Den rædselsfulde Time (se Nr. 12). p. 7
Nytaarsnat (se Nr. 23). p. 10
53. Phantasiestykke i min egen Maneer. (I Himlen sidde Guds Engle smaae) (Saml. Skr. XII, 85). p. 12
Svinene; en Ode (se Nr. 19). p. 14
54. Vandrer-Liv. (Gaardhunden giøer - dens Tænder er saa skarpe) (Saml. Skr. XII, 139). p. 16
Det døende Barn (se Nr. 13). p. 17
Graat-Veir (se Nr. 39). p. 18
Kunstner-Livet (se Nr. 31). p. 19
Dykkerklokken (se Nr. 16). p. 24
Ved en Tragedies Dødsfald (se Nr. 37). p. 33
Aftenlandskab (se Nr. 36). p. 34
55. Cometen, et Sagn. (Da Sol stod op, og alle Nattens Terner) (Saml. Skr. XII, 87). p. 36
Sjælen (se Nr. 17). p. 41
56. Recension. (Vel rødmer Land og Hav ret smukt) (Saml. Skr. XII, 2). p. 44
Tyveknægten (se Nr. 48). p. 45
Ingenting og Noget (se Nr. 33). p. 46
57. Klintekorset paa Møen. (Det er en lys, en deilig Sommernat) (Saml. Skr. XII, 39). p. 47
Hjertesuk til Maanen (se Nr. 15). p. 52
58. Skolemesteren. (I den lumre Skolestue ville vi nu dvæle lidt) (Saml. Skr. XII, 330). p. 54
Studenten (se Nr. 43). p. 56
59. Holger Danske. (Det gothisk gamle Kronborg i Maanelyset staaer) (Saml. Skr. XII, 123). p. 58
Den 1ste August (se Nr. 35). p. 61
Moderen med Barnet (se Nr. 38). p. 63
60. Flyttedagen i April. (Nu Vintrens gamle Gubbe forlader sit Logi) (Saml. Skr. XII, 287 (forkortet) - Nr. 24 af 65 Smaavers). p. 64
Phantasie og Vanvid (se Nr. 32). p. 65
61. Fastelavn, en Skizze. (Fastelavn idyllisk staaer med sin Gaas i Haanden) p. 69
62. Martsviolerne. (Sig Himlen hvælver saa reen og klar) p. 70
(Saml. Skr. XII, 64).
63. Capriccio. (Et Speil er Søens Flade, det er saa smuk en Dag) p. 71
64. En fæl Historie. (Barsk sidder Drotten i Skarlagen rødt) p. 73
Regnveir (se Nr. 46). p. 75
Sneedronningen (se Nr. 25). p. 76
65. Mosters Skjærmbræt. (Naar Kulden barsk sig nærmed',) (Saml. Skr. XII, 50). p. 78
Til min Moder (se Nr. 34). p. 81
66. Risens Datter. (Dybt inde under Bjerget en gammel Rise boer) (Saml. Skr. XII, 274). p. 82
Aftenen, et Træsnit (se Nr. 11). p. 84
67. De Danske og deres Konge. (Alt reiser Vint'ren sit hvide Telt) p. 86
Dødsøieblikket (se Nr. 45). p. 88
68. Amors Spillekort. (Det er dog baade en Skam og Tort) (Saml. Skr. XII, 133). p. 89
Oldtids huuslige Liv (se Nr. 42). p. 90
Østergade (se Nr. 26). p. 91
69. Morten Lange. (Hver Midnat mellem tolv og et,) (Saml. Skr. XII, 237). p. 95
70. De tre Gaver. (Saa deiligt et Træ i Skoven staaer) p. 99
71. Januar, en Skizze. (Paa Gade, Mark og Tage, nu ligger Sneen hvid) p. 101
(Saml. Skr. XII, 291 - Nr. 42 af 65 Smaavers).
Tanker ved en ituslagen Jydepotte (se Nr. 14). p. 102
72. Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr (H. C. Andersens første Eventyr - Blev senere omarbejdet og udkom igen 1835: Reisekammeraten; se Nr. 279). p. 105

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/257, anm.: Kjøbenhavns-Posten: A-727e)

Udgivet 2. januar 1830
Sprog: dansk
Genre: Digtsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:51
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 57
[Informationer opdateret d. 27.4.2017]

Dødningen, et fyensk Folke-Eventyr p. 105

(H. C. Andersens første Eventyr - Blev senere omarbejdet og udkom igen 1835: Reisekammeraten; se Nr. 279).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/257)

Udgivet 2. januar 1830
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:72
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 106
[Informationer opdateret d. 16.3.2012]

Eventyr, / fortalte for Børn / af / H. C. Andersen / - / Andet Hefte. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitets-Boghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Bianco Luno & Schneider. / 1835.

Smudstitelblad: Eventyr - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Tekst: 76 Sider. - Indholdsfortegnelse S. [77] . - 8vo. - Pris 24 Sk. (Udkom 16. 12. 1835).

Indhold.

277. Tommelise
(Saml. Skr. XIII, 31). p. 5
278. Den uartige Dreng
(Saml. Skr. XIII, 42). p. 29
279. Reisekammeraten (se Nr. 72)
(Saml. Skr. XIII, 45). p. 84
(Om Eventyr fortalt for Børn se under Nr. 266 ).
- Anm.: Kjøbenhavnsposten, red. og udgiven af A.P. Liunge, Torsdag d. 31. Decbr. 1835.: - Desuden har Hr. H.C. Andersen, der ifjor udgav et Hefte: "Eventyr, fortalte for Børn", iaar forøget denne lille Samling med et nyt Hefte. Blandt de 3de Eventyr, dette indeholder, har - hvis vi tør fæste Lid til den Kritik, vi have hørt af det her meest competente Publicum - "Tommelise", især erhvervet sig Læsere.

(Bibliografisk kilde: HCAH A-728g)

Udgivet 16. december 1835
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:276
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 267
[Informationer opdateret d. 30.1.2012]

Reisekammeraten (se Nr. 72)(Saml. Skr. XIII, 45). p. 84

Udgivet 16. december 1835
Sprog: dansk
Genre: Enkelte eventyr
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:279
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 282
[Informationer opdateret d. 8.9.2003]

H. C. Andersen's / Eventyr. / Med / 125 Illustrationer efter Original-tegninger / af / V. Pedersen, / skaarne i Træ af Ed. Kretzschmar. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af Universitetsboghandler C. A. Reitzel. / Trykt hos Kongl. Hofbogtrykker Bianco Luno. / 1850.

Smudstitelblad: Eventyr af H. C. Andersen. - Billede af en Engel, der blæser Sæbebobler, efter Tegning af V. Pedersen. - Titelblad efter Tegning af V. Pedersen forestillende et Marked samt forskellige Eventyrfigurer. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). - Indholdsfortegnelse - Tekst: 522 Sider. - Tegning af V. Pedersen: En Eventyroplæser S. [523]. - 8vo. - Pris 2 Rbd. 80 Sk. - Udkom i 5 Hæfter til en Pris af 60 Sk. Hæftet. Hæfterne udkom følgende Data: 1. Hæfte 9. 8. 1849, 2. Hæfte 10. 9. 1849 3. Hæfte 9. 11. 1849, 4. Hæfte 11. 12. 1849 og 5. Hæfte 18. 12. 1849.
Anm.: Berlingske Tidende 22. 8. og 13. 12. 1849. - Flyveposten 9. 8. 1849, Nr. 184.

Indhold.

Grantræet (se Nr. 455). p. 1
Svinedrengen (se Nr. 410). p. 13
Kjærestefolkene (se Nr. 431). p. 20
Keiserens nye Klæder (se Nr. 305). p. 24
Hyldemoer (se Nr. 458). p. 31
Elverhøi (se Nr. 468). p. 42
Sneedronningen (se Nr. 456). p. 52
Holger Danske (se Nr. 472). p. 95
Ole Lukøie (se Nr. 409). p. 102
Tommelise (se Nr. 277). p. 122
Lille Claus og store Claus (se Nr. 268). p. 138
Den standhaftige Tinsoldat (se Nr. 327). p. 155
Boghveden (se Nr. 411). p. 162
Den lille Havfrue (se Nr. 304). p. 166
Den uartige Dreng (se Nr. 278). p. 196
Paradisets Have (se Nr. 353). p. 200
Gaaseurten (se Nr. 326). p. 219
Den grimme Ælling (se Nr. 432). p. 225
Storkene (se Nr. 355). p. 238
Engelen (se Nr. 429). p. 245
Lykkens Kalosker (se Nr. 321). p. 249
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (se Nr. 471). p. 291
Prindsessen paa Ærten (se Nr. 269). p. 299
Fyrtøiet (se Nr. 267). p. 302
De røde Skoe (se Nr. 469). p. 313
Reisekammeraten (se Nr. 279). p. 322
Springfyrene (se Nr. 470). p. 349
Nattergalen (se Nr. 430). p. 353
Rosen-Alfen (se Nr. 345). p. 367
Den flyvende Kuffert (se Nr. 354). p. 375
Den gamle Gadeløgte (se Nr. 517). p. 384
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 394
De vilde Svaner (se Nr. 328). p. 398
Den lille Idas Blomster (se Nr. 270). p. 420
Nabofamilierne (se Nr. 518). p. 431
Klokken (se Nr. 474). p. 445
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 453
Lille Tuk (se Nr. 519). p. 459
Skyggen (se Nr. 520). p. 465
Det gamle Huus (se Nr. 530). p. 482
Hørren (se Nr. 549). p. 494
Vanddraaben (se Nr. 531). p. 501
Den lykkelige Familie (se Nr. 532). p. 504
Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 510
Flipperne (se Nr. 534). p. 518
Udgivet 18. december 1849
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:551
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 547
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Tyvende Bind. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Tyvende Bind. - Titelblad: (Ovenfor beskrevet).

Eventyr / af / H. C. Andersen. / - / Anden Deel. / - / Kjøbenhavn. / Forlagt af C. A. Reitzels Bo og Arvinger. / Bianco Lunos Bogtrykkeri. / 1855.

Titelblad. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 204 Sider. - 8vo. Pris 48 Sk. (Udkom 8. 5. 1855).

Indhold.

Lykkens Kalosker (se Nr. 321). p. 1
Hyrdinden og Skorsteensfeieren (se Nr. 471). p. 32
Prindsessen paa Ærten (se Nr. 269). p. 38
Fyrtøiet (se Nr. 267). p. 39
De røde Skoe (se Nr. 469). p. 47
Reisekammeraten (se Nr. 279). p. 54
Springfyrene (se Nr. 470). p. 76
Nattergalen (se Nr. 430). p. 78
Rosen-Alfen (se Nr. 345). p. 89
Den flyvende Koffert (se Nr. 354). p. 95
Den gamle Gadelygte (se Nr. 517). p. 101
Den lille Pige med Svovlstikkerne (se Nr. 486). p. 108
De vilde Svaner (se Nr. 328). p. 111
Den lille Idas Blomster (se Nr. 270). p. 129
Nabofamilierne (se Nr. 518). p. 138
Klokken (se Nr. 474). p. 148
Stoppenaalen (se Nr. 482). p. 154
Lille Tuk (se Nr. 519). p. 158
Skyggen (se Nr. 520). p. 162
Det gamle Huus (se Nr. 530). p. 176
Hørren (se Nr. 549). p. 185
Vanddraaben (se Nr. 531). p. 189
Den lykkelige familie (se Nr. 532). p. 191
Historien om en Moder (se Nr. 533). p. 195
Flipperne (se Nr. 534). p. 201

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 8. maj 1855
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:743
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 748
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

H. C. Andersens / Eventyr og Historier. / Med Illustrationer / efter Originaltegninger af V. Pedersen. / Første Bind. / Med 91 Illustrationer / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1862.

Smudstitelblad: H. C. Andersens Eventyr og Historier. Første Bind. - Billede af en Engel, der blæser Sæbebobler, efter Tegning af V. Pedersen. - Titelblad efter Tegning af V. Pedersen forestillende et Marked samt forskellige Eventyrfigurer. - Titelblad (ovenfor beskrevet). - Paa Bagsiden af Titelbladet: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. - Indholdsfortegnelse. Tekst 440 Sider. - 8vo.

Indhold.

Fyrtøiet (se Nr. 267). p. 1
Lille Claus og store Claus (se Nr. 268). p. 12
Prindsessen paa Ærten (se Nr. 269). p. 31
Den lille Idas Blomster (se Nr. 270). p. 34
Tommelise (se Nr. 277). p. 46
Den uartige Dreng (se Nr. 278). p. 64
Reisekammeraten (se Nr. 279). p. 68
Den lille Havfrue (se Nr. 304). p. 100
Keiserens nye Klæder (se Nr. 305). p. 135
Lykkens Kalosker (se Nr. 321). p. 142
Gaaseurten (se Nr. 326). p. 185
Den standhaftige Tinsoldat (se Nr. 327). p. 191
De vilde Svaner (se Nr. 328). p. 198
Paradisets Have (se Nr. 353). p. 225
Den flyvende Koffert (se Nr. 354). p. 247
Storkene (se Nr. 355). p. 256
844. Metalsvinet (Tidl. trykt i En Digters Bazar 1842, se Nr. 417). (Saml. Skr. XIII, 175). p. 264
845. Venskabs-Pagten (Tidl. trykt i En Digters Bazar 1842, se Nr. 417). (Saml. Skr. XIII, 187). p. 281
846. En Rose fra Homers Grav (Tidl. trykt i En Digters Bazar 1842, se Nr. 417). (Saml. Skr. XIII, 196). p. 295
Ole Lukøie (se Nr. 409). p. 298
Rosen-Alfen (se Nr. 345). p. 318
Svinedrengen (se Nr. 410). 326
Boghveden (se Nr. 411). p. 336
Engelen (se Nr. 429). p. 340
Nattergalen (se Nr. 430). p. 345
Kjærestefolkene (se Nr. 431). p. 361
Den grimme Ælling (se Nr. 432). p. 365
Grantræet (se Nr. 455). p. 381
Sneedronningen (se Nr. 456). p. 393

(Bibliografisk kilde: HCAH 1953/71)

Udgivet 15. december 1862
Sprog: dansk
Genre: Eventyrsamling
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:843
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 852
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Fra den sammenlignende Litteraturforskning, I: Kilderne til 'Konen med Æggene'

NYROP, KR., Fra den sammenlignende Litteraturforskning, I: Kilderne til 'Konen med Æggene'. Nær og Fjern IX 1879-80, nr. 406, pp. 11-13.
I rækkens artikel II: Et Æventyrs Vandringer ( smst., nr. 413, pp. 11-13) omtaler KN flygtigt det der afhandlede motivs realisation i Reisekammeraten.

Se også nr. 40 , 41 og 43 ovf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1879
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:51   Bibliografi-ID: 1335
[Informationer opdateret d. 16.11.2011]

Rejsekammeraten.

Rejsekammeraten. . Et Eventyr af H.C. Andersen. Med Tegninger af Stefan Viggo Pedersen. -

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/1)

Udgivet 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:169   Bibliografi-ID: 4151
[Informationer opdateret d. 12.11.2012]

Ny Opera af Hamerik. Over H.C. Andersens 'Rejsekammeraten', dramatiseret af Karl Nielsen.

Musikken er om ikke tilblevet, saa dog oplevet i en Lystkutter paa Isefjorden. Berlingske Tidende, 5. Maj 1944.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 5. maj 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17307
[Informationer opdateret d. 3.1.2013]

Det kongelige Teaters kommende Repertoire.

Film-Opera af Hye-Knudsen - stor Bjørnson-Forestilling - H.C. Andersen-Ballet - Nyt dansk Skuespil - "Peer Gynt" - "Hendes Mand" - Dramatisk Debut. Berlingske Aften Avis, 15. jul. 1944. - To nye danske Operaer antaget paa det Kgl. [Hameriks "Rejsekammeraten".] Nationaltidende, 10. jun. 1944.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 10. juni 1944
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17308
[Informationer opdateret d. 14.6.2012]

Reisekammeraten. Kalender for Aaret 1945.

Reisekammeraten. Et Eventyr af H.C. Andersen. Med Tegninger af Stefan Viggo Pedersen. Nordlundes Bogtrykkeri. København 1945. - Kart. - Anm.: Philobiblon, s. 95.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/1)

Udgivet December 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18819
[Informationer opdateret d. 29.7.2013]

Barndommens Minder toner i min Opera.

Komponisten Ebbe Hamerik fortæller om sin nye Opera "Rejsekammeraten", som den 5. Januar faar Première paa Det kgl. Teater. Politiken, 23. Dec. 1945; Foromtale: Ekstrabladet, 22. Okt. "Ove Chr. Pedersen, Sønnesøn af Vilhelm Pedersen har malet Skitser til en Række Dekorationer" Berlingske Tidende, 29. Dec.; Fritz Crome, Aarhus Stiftstidende, 4. jan. 1946; Sverre Forchhammer, Information, 6.1.1946; Povl Hamburger, Morgenbladet, 7. jan. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 23. december 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17437
[Informationer opdateret d. 3.1.2013]

Opera-premiere paa Det kgl. Teater. 'Rejsekammeraten' - Stor Aften for Ebbe Hamerik.

Erik Abrahamsen: anmeldelse af Ebbe Hameriks opera med libretto af Karl Nielsen. Paul Wiedemann som den gode Konge, Else Brems som den onde Prinsesse, Albert Høeberg og Marius Jacobsen som Rejsekammeraten og Johannes. Berlingske Tidende 6.1.1945; Jørgen Balzer, Ekstrabladet 7.1.1945; August Felsing, Nationaltidende, 6.1.1946; Jørgen Jersild, Berlingske Aften Avis, 7. jan. 1946; Vagn Kappel, Dansk Musktidsskrift, marts 1946; Frede Schandorf Petersen, Børsen, 6. jan. 1946.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 6. januar 1946
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13604
[Informationer opdateret d. 30.8.2013]

Rejsekammeraten.

Rejsekammeraten. Med Indledning af KAI FRIIS MØLLER. Enogtredive Koldnaalsraderinger af POVL CHRISTENSEN. Det Berlingske Bogtrykkeri, København. 37 unumm. pl.
Trykt i 125 eks. - Indledning pl. [3]. - Anm.: Kaj Borchsenius, Politiken 19. dec.; Hans Brix, Berlingske Aftenavis 16. dec.; Viggo Madsen, Politiken Magasinet, 9. nov. 1947; Ekstrabladet, 8. dec. 1947; B.T., 7.10.1947; Ekstrabladet, 8.12.1947; "Grafikeren har aabnet en Udstilling af sin samlede Produktion i dansk Bogkunst i H. Hagerups Boghandel". Berlingske Tidende, 17. nov. 1947.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1947/45)

Udgivet 1947
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1225   Bibliografi-ID: 2799
[Informationer opdateret d. 26.8.2013]

Andersen som Laantager

BRIX, HANS, Andersen som Laantager. I hans: Analyser og Problemer. Kritiske Undersøgelser, VI. Gyldendal, København. Pp. 235-39.
Om lån fra N. T. Bruun bl. a. i Reisekammeraten og Marionetspilleren. - Oprindelig offentliggjort i Berlingske Aftenavis 13. jun. 1949. "Andersen som Laanetager. En Kildestudie" - Se også artiklen Lidt om Havfruer, smst. , spec. pp. 168-69.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. juni 1950
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1334   Bibliografi-ID: 2928
[Informationer opdateret d. 4.1.2012]

Common-Sense English.

Primary Series, Book I, by F.F. Potter. Pitman, London, 1951. 80 p. including p. 52: The Finger Family [Stoppenaalen], p. 60: The Dustman [Ole Lukøie], p. 76: Hans Sleeps under the Sky [Rejsekammeraten].

(Bibliografisk kilde: HCAH 1985/69)

Udgivet 1951
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19545
[Informationer opdateret d. 4.9.2014]

Bravo, Clausen.

Poul Høybye: Italiensk billedbog med Disney Illustrationer - Fyrtøjet, Rejsekammeraten [hvor Prinsessen bor omgivet af søde missekatte, som tager sig af det huslige. "Bravo Clausen" er Lille Claus og Store Claus. Man tager 1/2 Andersen, 1/4 Walt Disney, 1/4 til Arrangørens smag. Stakkels verdensbrømte H.C. Andersen. Nationaltidende, 27. april 1952.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 27. april 1952
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 18194
[Informationer opdateret d. 7.1.2013]

Den indre linie i H. C. Andersens eventyr. En psykologisk studie.

NYBORG, EIGIL, Den indre linie i H. C. Andersens eventyr. En psykologisk studie. Gyldendal, København. 209 pp.
En række forelæsninger holdt på C. G. Jung-Instituttet i Zürich i forårssemestret 1961. - Især om Reisekammeraten, Den lille Havfrue, De vilde Svaner, Paradisets Have, Sneedronningen, De røde Skoe og Dynd-Kongens Datter. - Anm.: Jørgen Bukdahl: "Den sande H.C. Andersen", Jyllands-Posten 15. jul.; Erik Dal, Anderseniana 2. rk. V:2 1963, pp. 178, 180-82; Niels Egebak, B. T. 4. jun., Niels Egebaks anm. (Andersen psykoanalyseret) optrykt i hans: Spejlinger. Små kritiske epistler . Arena, Fredensborg 1964. Pp. 39-40; Emil Frederiksen, Berlingske Tidende 5. maj og Vejle Amts Folkeblad, 2.6.1962; Richardt Gandrup, Aarhuus Stiftstidende 27. maj; Anm.: Lars Hamberg, Hufvudstadsbladet 16.6.1962 (optrykt i hans: Litterär nordisk seglats. Artiklar i urval , V. [Privattryk,] Helsingfors 1992. Pp. 138-39); -aj. [Aage Jørgensen], Højskolebladet , p. 744; H. A. Koefoed, Bergens Tidende 2.7.1963; Paul Heide Ottosen, Studenterkredsen , 34, 1966, pp. 21-28; F. N. [Frederik Nielsen], Aktuelt 23. jun. og Ny Tid, 6.7.; Marie-Louise Paludan, Sorø Amtstidende 5. jul.; Peter P. Rohde, Information 22. jun.; George C. Schoolfield, Scandinavian Studies XXXV 1963, pp. 345-47; Helge Sørensen, Vendsyssel Tidende 8. jun.; Villy Sørensen, Vindrosen IX, pp. 594-99. - Cf. Finn Stein Larsen, Jung og urmørket, Politisk revy I:10, 10. jan. 1964, pp. 14-15, - besvaret af Eigil Nyborg, Litteraterne og den indre virkelighed, smst. I:14, 14. mar. 1964, p. 15. - Cf. nr. 2001 og 2014 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1962
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1997   Bibliografi-ID: 3671
[Informationer opdateret d. 2.2.2017]

Tekstgennemgang. Hjælpebog ved sproglig karakteristik af tekster

Koefoed, H. A., Tekstgennemgang. Hjælpebog ved sproglig karakteristik af tekster . Akademisk Forlag, København 1971. Pp. 39-41. - Sammenligning mellem Dødningen og Reisekammeraten; tekstuddrag er aftrykt pp. 71-73.
Udgivet 1971
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:129   Bibliografi-ID: 4111
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Fortællerstil.

K.Kjær og H. Schovsbo: Fortællerstil, Reitzel 130 s. København 1975. - Anm.: John Chr. Jørgensen: "Fortæl en god historie. H.C Andersen kunne. Rejsekammeraten, Klodshans og Fyrtøjet er tre gode eksempler." Politiken, 11.8.1975.

(Bibliografisk kilde: HCAH: Anm.)

Udgivet 1975
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16550
[Informationer opdateret d. 28.8.2013]

Opera efter H.C. Andersen.

Jørgen Falck: Ebbe Hameriks opera "Rejsekammeraten" med tekst af Karl Nielsen efter H.C. Andersens Eventyr opføres på DR P2 kl. 20.00. Berlingske Tidende, 14.6.1980.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 14. juni 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17942
[Informationer opdateret d. 4.12.2012]

Suffløren november 1980.

H.C. Andersen og vores Dukketeater. Oversigt over de dukketeaterstykker, der er udarbejdet på grundlag af H.C. Andersens tekster:
1881 Meer end Perler og Guld
1885 En Udflugt i det grønne
1887 Ole Lukøje
1889 Fyrtøjet
1907 Svinedrengen
1921-22 Den fortryllede Prinsesse
1926 Den lille Pige med Svovlstikkerne
1928 Klodshans
1928 Rejsekammeraten
1928 Bispen på Børglum.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/135)

Udgivet November 1980
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16371
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Makkers en kameraden - een stilistische analyse van H. C. Andersens 'Reisekammeraten' in zestien nederlandse vertalingen

Grit, Diederik & Peter Vingerhoets, Makkers en kameraden - een stilistische analyse van H. C. Andersens 'Reisekammeraten' in zestien nederlandse vertalingen. Tijdschrift voor Skandinavistiek , 3:1, 1982, pp. 31-79. - Optrykt i nr. 1568 ndf.
Udgivet 1982
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:835   Bibliografi-ID: 4815
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H.C. Andersen i protest mod teater-fabrikkerne.

Elin Rask: Pistolteatret, et af Stockholms tapre små teatre, spiller H.C. Andersens Rejsekammeraten som orientalsk mimeforestilling. Med Eva Thomé, Håkan Møller, Erik Appelgren. Kristeligt Dagblad, 26. oktober 1983.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 26. oktober 1983
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19050
[Informationer opdateret d. 26.8.2013]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 5, 1986; 44 pp. - Indhold bl.a.: Tetsuro Suzuki, [Fra] H. C. Andersens dagbøger, II:1, pp. 1-9; Koichi Jin, H. C. Andersens moder: En brevsamling, II, pp. 10-13; Julius Clausen, H. C. Andersens optegnelsesbog, pp. 14-18 (overs. af Nobuko Fukui); Katsumi Hayano, Rejser og kroer i H. C. Andersens dage, pp. 19-26; Georg Brandes, Romaner om geniet, pp. 27-30 (oversættelse ved Keisuke Masuda af AaJ nr. 310); Isao Yakame, Dødning[en] og Rejsekammeraten, en sproglig sammenligning, pp. 31-36; Setuo Yazaki, Christines billedbog, pp. 37-43.
Udgivet 1986
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1096   Bibliografi-ID: 5074
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

Den danske eventyrtradition 1800-1870. Harmoni, splittelse og erkendelse

Möller-Christensen, Ivy York, Den danske eventyrtradition 1800-1870. Harmoni, splittelse og erkendelse . Odense Universitetsforlag, Odense 1988. 148 pp. (Odense University Studies in Scandinavian Languages and Literatures, 15.) - Konferensspeciale 1984; med tolkninger af Klokken pp. 42-44, Det gamle Egetræes sidste Drøm pp. 84-85, Reisekammeraten pp. 85-93, Skyggen pp. 123-25 og Iisjomfruen pp. 129-35. - Anm.: Carsten Høeg, Nord nytt , nr. 41, 1990, pp. 111-12; Niels Lyhne Jensen, Nordica , 6, 1989, pp. 242-45; Stephan Michael Schröder, Skandinavistik , 19, 1989, pp. 152-53.
Udgivet 1988
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1219   Bibliografi-ID: 5197
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Rejsekammeraten. Med H. C. Andersen i det fremmede

Sass, Søren, Rejsekammeraten. Med H. C. Andersen i det fremmede. I: Finn Grandt-Nielsen & Torben Grøngaard Jeppesen (red.), Festskrift til Niels Oxenvad . Odense Bys Museer, Odense 1988. Pp. 29-32. - Om NO's indsats som HCA-formidler.
Udgivet 1988
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1222   Bibliografi-ID: 5200
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Livsbilleder - om digtningens udtryksformer

Nielsen, Erik A., Livsbilleder - om digtningens udtryksformer , I-II. Danmarks Radio, København 1990. 256; 126 pp. - Heri: I pp. 33-37 (om Lille Claus og store Claus) og 100-02 (om Reisekammeraten); II er en antologi bl.a. indeholdende Det er ganske vist! (pp. 12-14). Udgivelsen udgør s.m. en TV-udsendelse og ni radioudsendelser et Åbent Universitet-projekt.
Udgivet 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1323   Bibliografi-ID: 5301
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Suffløren oktober 1990.

Heri s. 35-36: O. Perch Nielsen: Rejsekammeraten. s. 40-41: Tove Barfoed Møller: Miniatureteaterkomedien, der aldrig blev færdigudgivet. S. 43: Johannes Esbech: H.C.Andersen teateret i gang igen. s. 47: H.C. Andersens eventyr 'Rejsekammeraten'.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/136)

Udgivet Oktober 1990
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16372
[Informationer opdateret d. 22.10.2013]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 10, 1991; 65 pp. - Indhold bl.a.: Katsumi Hayano, H. C. Andersens samlede skrifter i forskellige udgaver - en historisk oversigt, pp. 1-16; William Bloch, På rejse med H. C. Andersen, IV, pp. 17-25 (overs. af Koichi Jin); Takenori Iwahara, H. C. Andersens eventyr - noter og studier, I, pp. 26-34; Elias Bredsdorff, H. C. Andersen - den forsigtige rebel, pp. 35-42 (overs. af Kiyoko Yamano'uti); Uta Tanabe & Minako Ito, H. C. Andersens eventyrsprog. Omarbejdelse fra 'Dødningen' til 'Reisekammeraten', I, pp. 48-65 (på dansk). - EB's bidrag på dansk 1989 (cf. nr. 1269 ovf.).
Udgivet 1991
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1382   Bibliografi-ID: 5360
[Informationer opdateret d. 29.12.2011]

Kosmologisk Information

Rasmussen, Harry, [Artikelserie om H. C. Andersen.] Kosmologisk Information , 1991, nr. 3, pp. 7-11 (Livets eventyr - en introduktion); 1991, nr. 4, pp. 12-16 ('Høstens Tid'. H. C. Andersen og Skæbnebegrebet); 1992, nr. 1, pp. 6-11 ('Reisekammeraten'. H. C. Andersen og døden, 1. del); 1992, nr. 2, pp. 14-17 ('Paa den yderste Dag'. H. C. Andersen og døden, 2. del); 1992, nr. 3, pp. 15-18 ('I Guds Rige'. H. C. Andersen og døden, 3. del); 1992, nr. 4, pp. 28-32 ('Min halve Qvindelighed'. H. C. Andersen og seksualiteten, 1. del); 1993, nr. 1, pp. 8-12 ('Det kosmiske Eventyr'. H. C. Andersen og seksualiteten, 2. del); 1993, nr. 2, pp. 26-29 (Det poetiske univers. H. C. Andersen og kosmologien, 1. del); 1993, nr. 3, pp. 25-29 (Den ny Aladdin. H. C. Andersen og kosmologien, 2. del).

(Bibliografisk kilde: HCAH 1993/210, 1993/212, 1993/213, 1993/215, 1993/216, 1993/364)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1410   Bibliografi-ID: 5388
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

H. C. Andersen Studier

H. C. Andersen Studier . Udg. af H. C. Andersen Selskabet i Japan. [På japansk, titlen og indholdsfortegnelsen dog også på dansk.] Nr. 11, 1992; 60 pp. - Indhold bl.a.: Katsumi Hayano, Selvbiografi, pp. 1-10; Takenori Iwahara, H. C. Andersens eventyr - noter og studier, II, pp. 11-20; Finn Hauberg Mortensen, H. C. Andersen - fra det moderne til det postmoderne barn, pp. 21-37 (overs. af Nobuko Fukui); Uta Tanabe & Minako Ito, H. C. Andersens eventyrsprog. Omarbejdelse fra 'Dødningen' til 'Reisekammeraten', II, pp. 47-60 (på dansk).
Finn Hauberg Mortensen: I Japan lever H.C. Andersen og har det på flere måder godt, rapporterer Finn Hauberg Mortensen, Politiken, 15.12.1991.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1992
Sprog: dansk, japansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1472   Bibliografi-ID: 5450
[Informationer opdateret d. 1.12.2016]

Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië

Grit, Diederik C., Driewerf zalig Noorden. Over literaire betrekkingen tussen de Nederlanden en Scandinavië . Universitaire Pers Maastricht, Maastricht 1994. 299 pp. - Disputats, forsvaret ved Rijksuniversiteit Limburg te Maastricht 29.4.1994; omfattende syv tidligere offentliggjorte, nu ajourførte artikler, bl.a.: Makkers en kameraden: een analyse van H. C. Andersens 'Reisekammeraten' in zeventien Nederlandse vertalingen, 1848-1992, pp. 131-63 (oprindelig offentliggjort i Tijdschrift voor Skandinavistiek , 3:1, 1982, pp. 31-79 [nr. 835 ovf.]; skrevet s.m. Peter Vingerhoets; appendix om Annelies van Hees' 1992-oversættelse pp. 161-63). - Cf. reg. - Cf. nr. 1229 ovf.
Udgivet 29. april 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1568   Bibliografi-ID: 5546
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Suffløren august 1994.

Tekstarkivet i Dansk Dukketeaterforening. Dukketeatertekster, der kan rekvireres: Bispen paa Børglum, Den lille Pige med Svovlstikkerne, Fyrtøjet, Kejserens nye Klæder, Klods-Hans, Meer end Perler og Guld, Ole Lukøje, Rejsekammeraten, Svinedrengen.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/220)

Udgivet August 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16377
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Suffløren oktober 1994.

Heri s. 54-55: Tove Barfoed Møller: Rejsekammeraten.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1994/150)

Udgivet Oktober 1994
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16375
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Med dæmonien som drivkraft

Grønholdt, Jytte, Med dæmonien som drivkraft. Analyse og fortolkning af H. C. Andersens eventyr. Anderseniana 1995 , 1996, pp. 71-95. - Om Dynd-Kongens Datter, Den lille Havfrue og Reisekammeraten.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Og så gik der 40 år ...

I den gamle "Rampen", 6. årgang, nr. 5, dec. 1954, står der at Orla Pind efter en pause på mere end 40 år den 11. november spillede "Chr. IVs Dom" - der bærer tydeligt præg af at være kalkeret over H.C. Andersens 'Rejsekammeraten'. Suffløren maj 1995.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1995/115)

Udgivet Maj 1995
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16405
[Informationer opdateret d. 11.1.2012]

Suffløren august 1996.

Jens Jødal: Hvordan laver man en god figurføring. Gengivelse af figurark til Ole Lukøje, Klods-Hans, Rejsekammeraten, Bispen paa Børglum, Svinedrengen, Fyrtøjet.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1996/129)

Udgivet August 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16378
[Informationer opdateret d. 9.1.2012]

Rejsekammeraten.

Anders W. Berthelsen: Odense Teater. Kim Larsen har slået sig ned i H.C. Andersens by og spiller nu hovedrollen i en kraftigt opdateret dramatisering af digterens fortælling. Berlingske Tidende, 13.11.1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 13. november 1996
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 16686
[Informationer opdateret d. 12.3.2012]

Rejsekammeraten

Rejsekammeraten. Et udvalg af H. C. Andersens eventyr og historier . Red. af Anders Thyrring Andersen. Dansklærerforeningen, København 1997. 232 pp. - Efterskrift pp. 193-217, noter pp. 218-31. - Præsentation ved ATA i Dansklærerforeningens Bogpakkeavis , 1997, nr. 2, p. 5. - Anm.: Ole Helding, Folkeskolen, 115, 1998, nr. 15, p. 35.

Rejsekammeraten versus Skyggen

Jensen, Jørgen Bonde, Rejsekammeraten versus Skyggen. Om de indbyrdes forbindelser mellem to eventyr af H. C. Andersen og hvad det evt. har med Søren Kierkegaard at gøre. Kritik , nr. 125-126, 1997, pp. 40-50. Optrykt i forf.s Forgyldning forgår , 1998.

Andersens Turandot.

Ove Steen Smidt, Ascolto nr. 5, febr. 1997. I anledning af, at Turandot er genopsat på Det kgl. Teater påviser OSS forbindelse til operaen "Ravnen" og eventyret "Rejsekammeraten.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Februar 1997
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 12844
[Informationer opdateret d. 30.6.2010]

Forgyldning forgår. Guldalderlæsninger

Jensen, Jørgen Bonde, Forgyldning forgår. Guldalderlæsninger . Babette, København 1998. 191 pp. - Indhold bl.a.: "Den lille Havfrue. Et svar fra H. C. Andersen til Kierkegaard", pp. 65-70; "Psykoanalysen og teksten. Martin Lotz: 'Eventyrbroen. Psykoanalytiske essays om H. C. Andersen'(1988). En kritik med stadig henvisning til 'Iisjomfruen'", pp. 71-85; "Den dobbelte nattergal. Om H. C. Andersens eventyr 'Nattergalen'", pp. 86-115 (foredrag 1994); "Reisekammeraten versus Skyggen. Om de indbyrdes forbindelser mellem to eventyr af H. C. Andersen og hvad det evt. har med Søren Kierkegaard at gøre", pp. 116-50 ( < Kritik , nr. 125-126, 1997, pp. 40-50); "Hyp, alle mine heste! Om Guldalderens Skygger", pp. 151-88 (foredrag 1998; pp. 151-60 om "Lille Claus og store Claus" og "Den flyvende Kuffert").


Dansk litterær analyse. Grundbog med antologi

Nielsen, Erik A. & Svend Skriver, Dansk litterær analyse. Grundbog med antologi . Akademisk Forlag/DR Multimedie, København 2000. 340 pp. - Revideret og opdateret udg. af Livsbilleder - om digtningens udtryksformer , I-II, 1990; cf. AaJ II:1323. – Heri: pp. 33-36 (om "Lille Claus og Store Claus") og pp. 83-85 (om "Reisekammeraten"); pp. 217ff er en "antologi" bl.a. indeholdende tre HCA-tekster (pp. 228-32).


Historier om dæmoni og forløsning -

Otzen, Benedikt: "Historier om dæmoni og forløsning - "Reisekammeraten", folkeeventyrene og Tobits Bog", Anderseniana 2001 s. 39-69.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 2001
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 10623
[Informationer opdateret d. 13.1.2012]

Historier om dæmoni og forløsning. 'Reisekammeraten', folkeeventyrene og Tobits Bog

Otzen, Benedikt, "Historier om dæmoni og forløsning. 'Reisekammeraten', folkeeventyrene og Tobits Bog". I hans: Jødisk litteratur påJesu tid. Udvalgte afhandlinger fra 25 år . Forlaget Anis, København 2001. Pp. 221-55. – Også i: Anderseniana , 2001, pp. 39-69.


Historier om dæmoni og forløsning. 'Reisekammeraten', folkeeventyrene og Tobits Bog

Otzen, Benedikt, "Historier om dæmoni og forløsning. 'Reisekammeraten', folkeeventyrene og Tobits Bog". Anderseniana , 2001, pp. 39-69.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


At jonglere med fantasiens guldæbler. En sproghistorisk studie i H. C. Andersens omdigtede folkeeventyr med særlig vægt på'Dødningen'og 'Reisekammeraten'.

Nielsen, Jesper Tveden, At jonglere med fantasiens guldæbler. En sproghistorisk studie i H. C. Andersens omdigtede folkeeventyr med særlig vægt på'Dødningen'og 'Reisekammeraten'. Speciale, Aarhus Universitet, 2002.


Mod forventning. Analyser af nyere børne- og ungdomslitteratur

Skyggebjerg, Anna Karlskov, “Forfattere i dialog. Om H.C. Andersens ‘Reisekammeraten’ (1835) og Bent Hallers ‘Mig og Fanden. Fortælling om et eventyr’ (2002)”. I: Nina Christensen, Bodil Kampp & Anna Karlskov Skyggebjerg, Mod forventning. Analyser af nyere børne- og ungdomslitteratur . L&R Uddannelse, København 2004. Pp. 211-33.
Udgivet 2002
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1999-2006   Bibliografi-ID: 11746
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Søgeord: re?sekammeraten. Ny søgning. Søg i resultater
Gå til resultaterne: 1-50 51-61