Søgeord: lykke*pe*r. Ny søgning. Søg i resultater

Søgningen gav 32 resultater.

»Kommer aldrig igjen!« (Alt farer hen som Vinden).

Trykt i Figaro. Vers og Prosa. 1869, 41. (Optaget i Lykke-Peer. 1870.- Saml. Skr. VI, 101).

(Bibliografisk kilde: HCAH XXI-a-57, 2000/13)

Udgivet December 1868
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:980
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 980
[Informationer opdateret d. 18.4.2012]

Foraarssang af H. C. Andersen. (End ligger Jorden i Sneens Svøb).

Trykt i Dagens Nyheder 17. 3. 1870, Nr. 75. (Optaget i Lykke-Per. 1870. - Saml. Skr. VI, 106).
[Offentliggjort på engelsk i Riverside Magazine, juni 1870, se: se: 19596 ]
Udgivet 17. marts 1870
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:997
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 1002
[Informationer opdateret d. 8.9.2014]

Lykke-Peer / af / H. C. Andersen. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1870.

Smudstitelblad: Lykke-Peer af H. C. Andersen. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Trykt paa Bagsiden: Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle. - Tilegnelse til Componisten N. W. Gade. - Tekst: [3] - 183 Sider. - 8vo. - Pris 1 Rd. 12 Sk. (Udkom 11. 11. 1870). (Saml. Skr. VI, 41).
Anm.: Berlingske Tidende 15. 12. 1870, Nr. 305. - Dagbladet 23.12. 1870, Nr. 311. - Dagens Nyheder 9. 12. 1870, Nr. 335. - Dags-Telegrafen 8. 12. 1870, Tillæg til Nr. 333. - Folkets Avis 21. 12. 1870, Nr. 299. - For Ide og Virkelighed 2. Bind, 1870. Omslaget til November Hæftet. - For Romantik og Historie, V. 1871, 672-674. - Fædrelandet 26. 11. 1870, Nr. 276 af Fr. W. Horn. - Hejmdal [Heimdal] 3. 12. 1870, Nr. 205 og 22.12.1870 - Illustreret Tidende , Nr. 584, 4. 12. 1870. - Nordisk Tidskrift för Politik, Ekonomi och Litteratur, 5. Aargang. 1870, 631.

(Bibliografisk kilde: Dal)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1944/28, 1971/351, 1971/355, 2000/425, XX-17-A, XX-17-D, Anm.: A-700h, A-708p, 2007/44)

Udgivet 11. november 1870
Sprog: dansk
Genre: Romaner og noveller
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1006
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 999
[Informationer opdateret d. 9.10.2013]

Operaen herhjemme. Recensioner og Anmeldelser af udkomne Musikalier.

Omtale af "Liden Kirsten". Anmeldelse af "Romancer og Sange for en dybere Stemme", 3. Hefte, udkomne paa E. Wagners Forlag .. "Den førte Sang af 'Lykke-Peer' af Ernst Henneberg kunne vi ikke ret forsone os med ..." Nordisk Tidsskrift for Musik og Theater nr. 2, 1871.

(Bibliografisk kilde: Skjerk)

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet Januar 1871
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 13659
[Informationer opdateret d. 2.12.2013]

Samlede Skrifter / af / H. C. Andersen. / - / Tredivte Bind. / - / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876.

Smudstitelblad: Samlede Skrifter. Tredivte Bind. - Titelblad: (ovenfor beskrevet). Paa Bagsiden heraf: Bianco Lunos Bogtrykkeri. - Indholdsfortegnelse. - Tekst: 148 Sider. - 8vo. - Pris Kr. 1.00. (Udkom 30. 11. 1876).

Indhold

Lykke-Peer (se Nr. 1006). p. 1
To Reiseskizzer:
I Jurabjergene (se Nr. 983). p. 91
Nürnberg. En Reise-Erindring fra Foraaret 1872 (se Nr. 1021). p. 95
Biographisk:
Bertel Thorvaldsen (se Nr. 464). p. 99
1067. Kong Saul. Opera i fem Acter (2. og 3. Akt tidligere trykt 1867, se Nr. 963.-Saml. Skr. XI, 435). p. 115

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/84)

Udgivet 30. november 1876
Sprog: dansk
Genre: Samlede og blandede skrifter
Kilde: Digterens danske Værker 1822-1875:1066
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 1246
[Informationer opdateret d. 14.3.2012]

H.C. Andersen. Samlede Skrifter. Anden Udgave.

H.C. Andersens "Samlede Skrifter" er udgivet i to danske udgaver (men udkom før på tysk: Gesammelte Werke fra 1847, inklusive supplementer 50 bind!): Samlede Skrifter bd. 1-33, 1853 (påtrykt årstallet 1854) - 1879 og Samlede Skrifter. Anden Udgave bd. 1-12, 1876-1880. Birger Frank Nielsen henviser konsekvent til andenudgaven af Samlede Skrifter , når han henviser til trykte versioner af tekster, han omtaler i H.C. Andersen Bibliografi. Digterens danske Værker 1822-1875 (1942). Henvisningerne er en hjælp til den læser, der vil finde og læse en tekst, og en del tekster, især lejlighedsdigte, er da heller ikke til at finde andre steder (eller var det ikke før udgivelsen af Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte , Aschehoug, Kbh. 2000). Det er standard at henvise til andenudgaven af Samlede Skrifter fremfor førsteudgaven, og det må skyldes forskellen i overskuelighed. Førsteudgaven er en lidt sær og rodet udgivelse, idet den indeholder førsteudgivelser af flere af de større værker, der hen ad vejen blev indlemmet i Samlede Skrifter i stedet for at trykkes som selvstændige publikationer: romanen At Være eller ikke være (1857, SS bd. 23) og rejsebøgerne I Spanien (1863, SS bd. 24) og Et Besøg i Portugal (1868, SS bd. 28). Det sidste bind i førsteudgaven, bd. 33: Digte. Tillæg (1879), supplerer bd. 15 og 16 (1854). Det udkom (nogenlunde) samtidig med andenudgavens eneste digtbind, bd. 12, der således samler digtene, der fylder tre bind i førsteudgaven.

Birger Frank Nielsen beskriver førsteudgaven nærmere i sin bibliografi, se http://www.andersen.sdu.dk/forskning/bib/bfn/vis.html?p=634&show=1 , og Gesammelte Werke beskrives yderligere her: http://www.andersen.sdu.dk/vaerk/register/info.html?vid=801 . Andenudgaven beskrives nedenfor:

1. Bind.

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Første Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876

Indhold

Mit Livs Eventyr s. 1 - 554

Indbundet i samme bind, men udkommet senere, nemlig maj 1877: Mit Livs Eventyr. / af H.C. Andersen. / Fortsættelse / (1855-1867). / Udgivet af / Jonas Collin. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877.

2. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Andet Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876

Indhold

Improvisatoren s. 3 - 343

3. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Tredie Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1876

Indhold

O.T. s. 1 - 283

4. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Fjerde Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

Kun en Spillemand s. 1 - 304

5. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Femte Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

De to Baronesser s. 3 - 259

At være eller ikke være s. 263 - 508

6. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Sjette Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

Billedbog uden Billeder (1.-33. aften) s. 1
Lykke-Peer s. 41

Biographiske Skizzer s. 123

  1. En Periode af Ole Bulls Liv s. 125
  2. Henriette Hanck s. 128
  3. Jens Adolph Jerichau og Elisabeth Jerichau, født Baumann s. 130
  4. Johan Peter Emilius Hartmann s. 141
  5. Bernhard Severin Ingemann s. 147
  6. Bertel Thorvaldsen s. 149
Fodreise fra Holmens Canal til østpynten af Amager s. 161
Reiseskizzer s. 271
Silkeborg s. 273
I Schweiz (Ragaz, Løven i Luzern) s. 283
Festen i Obergammerau s. 292
Charles Dickens s. 299
I Danmark, (Skagen, Vænø og Glænø) s. 328
Jura Bjergene s. 343
Nürnberg s. 347

7. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Syvende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1877

Indhold

En Digters Bazar s. 3 - 385

8. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Ottende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Skyggebilleder af en Reise til Harzen, det sachsiske Schweitz etc. etc. i Sommeren 1831 s. 3
I Sverrig s. 123
I Spanien s. 255
Et Besøg i Portugal s. 483

9. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Ottende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Kjærlighed paa Nicolai Taarn eller Hvad siger Parterret s. 1
Fire Aarstider s. 37
Festen paa Kenilworth s. 69
Skilles og mødes s. 169
En rigtig Soldat s. 245
Den Usynlige paa Sprogø s. 271
Mulatten s. 303
Mikkels Kjærlighedshistorier i Paris s. 391
En Comedie i det Grønne s. 399

10. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Tiende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Maurerpigen s. 1
Vandring gjennem Operagalleriet s. 83
Fuglen i Pæretræet s. 99
Kongen drømmer s. 133
Lykkens Blomst s. 167
Den nye Barselstue s. 237
Liden Kirsten s. 271
Kunstens Dannevirke s. 297
Bryllupet ved Como-Søen s. 311
En Nat i Roskilde s. 367
Meer end Perler og Guld s. 393

11. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Ellevte Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1878

Indhold

Ole Lukøie s. 1
Hyldemoer s. 77
Nøkken s. 123
Indledning til Carnevalet s. 157
Paa Langebro s. 169
Han er ikke født s. 255
Da Spanierne varher s. 317
Ravnen s. 385
I Vetturinens Vogn s. 425
Kong Saul s. 435
Agnete og Havmanden s. 467
Ahasverus s. 549

12. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Tolvte Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1879

Indhold

[digte]

13. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Trettende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1879

Indhold

[eventyr/historier] - i bd. 13-15 i en rækkefølge, der ligger tæt på teksternes oprindelige udgivelseshistorie.

14. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Fjortende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1880

Indhold

[eventyr/historier]

15. Bind

Titelblad: H. C. Andersens / Samlede Skrifter. / Femtende Bind. / - / Anden Udgave. / Kjøbenhavn. / C. A. Reitzels Forlag. / 1880

Indhold

[eventyr/historier]

Udgivet 1880
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 10602
[Informationer opdateret d. 10.12.2003]

Lykke-Peer. Digte. Billedbog uden Billeder. Reiseskildringer. Historier etc.

Lykke-Peer. Digte. Billedbog uden Billeder. Reiseskildringer. Historier etc. Udgivet af PAUL V. RUBOW og [H. G.] TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København 1928-30. 292 pp. (Gyldendals Bibliotek, 41.)
Indledning af udgiverne pp. 7-21.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/28)

Udgivet 1928
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:583   Bibliografi-ID: 2050
[Informationer opdateret d. 23.11.2011]

Lykke-Peer.

Lykke-Peer. Med Indledning og Oplysninger ved INGEBORG SIMESEN. Udgivet af Dansklærerforeningen. Gyldendal, København. 99 pp.
Indledning pp. 5-8; oplysninger pp. 92-99.

(Bibliografisk kilde: HCAH 2014/32)

Udgivet 1930
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:659   Bibliografi-ID: 2139
[Informationer opdateret d. 1.9.2014]

H. C. Andersens 'Lykke-Peer'

ELMQUIST, CARL JOHAN, H. C. Andersens 'Lykke-Peer'. Aarhuus Stiftstidende 20. apr.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1942
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1094   Bibliografi-ID: 2644
[Informationer opdateret d. 4.11.2014]

Romaner og Rejseskildringer

Romaner og Rejseskildringer , I-VII. Udgivet af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under Redaktion af H. TOPSØE-JENSEN. Gyldendal, København 1943-44.
I: Improvisatoren. Udgivet af KNUD BØGH. 1943. XXIV, 339 pp., 1 pl.
Indledning pp. VII-XXIII; noter pp. 321-37.
II: O. T. Udgivet af OLE JACOBSEN. 1943. XXVI, 287 pp.
Indledning pp. VII-XXIII; noter pp. 261-85.
III: Kun en Spillemand. Udgivet af OLE JACOBSEN. 1944. XXX, 319 pp.
Indledning pp. VII-XXIX; noter pp. 286-316.
IV: Billedbog uden Billeder. De to Baronesser. Udgivet af MORTEN BORUP. 1943. XXII, 302 pp.
Indledning pp. VII-XXI; noter pp. 281-300.
V: At være eller ikke være. Lykke-Peer. Udgivet af H. TOPSØE-JENSEN. 1944. (III-)XXXVI, 359 pp.
Indledning pp. IX-XXXV; noter pp. 318-56.
VI: En Digters Bazar. Udgivet af KNUD BØGH. 1944. XXIV, 387 pp., 1 pl.
Indledning pp. VII-XVII; noter pp. 362-85.
VII: I Sverrig. I Spanien. Udgivet af MORTEN BORUP [og] H. A. PALUDAN. 1944. XXIV, 410 pp., 10 pl.
Indledning pp. IX-XXIII og 125-48; noter pp. 356-66 og 369-407.
Anm.: Poul Bent, Aftenbladet 8. og 11. apr. 1944; Jørgen Budtz-Jørgensen, Nationaltidende 6. nov. 1943; Fredrik Böök, Svenska Dagbladet 5. jan., 10. feb., 1. mar. og 21. jun. 1944; H.F.: Nationaltidende, 14. apr., 30. okt. 1943; Mogens G., Fyns Tidende, 30. okt. 1943; Sven Gundel, Jyllands-Posten 17. dec. 1943; Knud Hansen, Fyns Venstreblad 7. dec. 1943, 16. jan., 17. feb., 1. apr. og 4. jun. 1944; Fr. Jul, Frederiksborg Amtstidende, 6. nov. 1943; Henning Kehler, Berlingske Aftenavis 26. nov. 1943; Fyens Social-Demokrat, 27.2.1943; Chr. Kirchhoff-Larsen, Børsen, 18. jul. 1944; Leif Nedergaard, Fyens Stiftstidende 30. okt., 28. og 30. dec. 1944 og Aalborg Stiftstidende, 1. aug. 1946; Paul Nissen, Fyens Stiftstidende 25. feb. 1944; ip. Social-Demokraten, 8. dec. 1943, 3. jan. og 8. feb. 1944; Paul V. Rubow, Politiken 3. nov. og 11. dec. 1943; Sv.S-n (Sv. Sørensen), Aalborg Amtstidende, 4. nov. og 9. dec. 1943 og 17. feb. 1944; Fredericia Dagblad, 26. aug. 1944; Fredericia Social-Demokrat, 1. kin. 1944 Frederiksborg Amts Avis, 1. jun. 1944; Fyens Social-Demokrat, 18. mar. 1944; Fyens Stiftstidende, 27. maj 1944; Herning Avis, 4. jul. 1944; Holbæk Amtstidende, 22. maj 1944; Holstebro Dagblad, 1. mar. og 3. jun. 1944; Horsens Avis, 23. dec. 1943; Horsens Folkeblad, 6. jan., 20. maj og 20. aug. 1944; Horsens Social-Demokrat, 16. nov. 1943; Højskolebladet, 31. marts 1944; Jydske Tidende, 12.jan. 1944; Kolding Folkeblad, 6. mar.1943, 24. jan. og 4. feb. 1944; Langelands Avis, 8. jan. 1944; Lolland Falsters Venstreblad, 2. jun. 1944; Løgstør Avis, 30. aug. 1944; Møns Folkeblad, 23. maj 1944; Nationaltidende, 30. okt. 1943 og 4. jan. 1944; Nordsjællands Venstreblad, 24. feb. 1944; Nyborg Avis, 7. feb. 1944; Nyborg Social-Demokrat, 3. mar. 1944. Randers Dagblad, 30. dec. 1943 og 7. og 29. feb. 1944, 26.9.1944; Randers Social-Demokrat, 25.3.1944; Ringkøbing Amts Dagblad, 8. jun. 1944; Skanderborg Amts Avis, 4. mar. og 31. maj 1944; Paul Hedemann, Skive Venstreblad, 31.8.1944 og Skanderborg Amts Avis, 1.9.1944; Svendborg Amtstidende, 16. nov. 1943; Sydsjællands Venstreblad, 28. feb. 1944; Thisted Amts Tidende, 6. mar. 1944; Vejle Amts Avis, 25. nov. 1943; Vestjyllands Social-Demokrat, 3. mar. 1944; Vestkysten, 4. feb. og 13. maj 1944; Vestlollands Avis, 12. maj 1944; Viborg Stiftstidende, 3. apr. 1944; Ærø Folkeblad, 31. mar. 1944; Aalborg Amtstidende, 18. mar. og 21. maj 1944; Aarhus Amtstidende, 19. okt. og 29. dec. 1943, 1. mar. 1944; Aarhus Stiftstidende, 6. mar. 1944 . - Cf. nr. 1117 og 1167 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1113
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 2667
[Informationer opdateret d. 15.4.2013]

H.C. Andersen: Eventyr og Historier.

Udgivet i Samarbejde med H.C. Andersens Hus, Odense. Redaktion: Museumsinspektør, cand.mag. Svend Larsen. Ill. Vilh. Pedersen. Flensteds Forlag, Odense u.å. [1944]. - Titelvignet Klipning af H.C. Andersen.- Bindene indeholder eventyr-nr. 1-156, TD, TE, TF, TM, TO, TP samt Billedbog uden Billeder og Lykke-Peer. - 1. Oplag paa 20.000 Eksemplarer. Udgivelsen paa i alt 16 Bind påbegyndt i september 1943.
Salgsannonce: 29.9.1943; - Anm.: Aalborg Stiftstidende, 20. Oct. 1943; Berlingske Tidende, 17. Oct. 1943; Det danske Bogmarked, 10.6.1951; Frederiksborg Amts Avis, 28.9.1943; Fyns Stifstidende, 17. Sep. 1943; Fyns Tidende, 17. Sep. 1943; Højskolebladet, 15. Oct. 1943; Information, 20.11.1952; Jyllandsposten, 24. Sep. 1943; "Syv 'nye' H.C. Andersen-Eventyr i ny samlet Udgave", Kolding Avis, 18. Sep. 1943; Kolding Folkeblad, 17. Sep. 1943; "H.C. Andersen i Folkeudgave", Kristeligt Dagblad, 19. Sep. 1943; Lollands-Posten, Maribo, 17. Sep. 1943; Nationaltidende, 16.9.1943; Politiken, 17. Sep. 1943; Vejle Amts Avis, 17. Sep. 1943; Østsjællands Folkeblad, Køge, 20. Oct. 1943; Svend Larsen: "Nu kan hvert Barn i Danmark samle H.C. Andersens Eventyr" Fyns Venstreblad, 14. maj 1944, Ærø Folkeblad, 17. maj 1944, Langelands Folkeblad, 20. maj 1944; Sorø Amtstidende, 30. apr. 1945.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1945/19)

Udgivet 1943
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 17327
[Informationer opdateret d. 21.8.2013]

Lykke-Peer.

Lykke-Peer. Med Forord af SVEND LARSEN. Tegninger af HERLUF JENSENIUS. Flensted, Odense. 104 pp.
Forord pp. 5-6. - Anm.: Aftenbladet, 10.1.1946; Assens Amts Avis, 26.4.1945; Henry H. [Hellssen], Berlingske Aftenavis 14. dec.; nls. Berlingske Tidende, 18.12.1945; Fyns Soc.Demokrat, 14.5.1945; Fyns Venstreblad, 18.4.1945; Højskolebladet, 7.12.1945; Kristeligt Dagblad, 15.1.1946; Jan Zibrandtsen, Nationaltidende, 21.12.1945; Socialdemokraten, Randers, 16.4.1945; Vestkysten, 13.4.1945; Vestsjællands Social-Demokrat, 20.6.1945;

(Bibliografisk kilde: HCAH 1946/20)

Udgivet 1945
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1185   Bibliografi-ID: 2749
[Informationer opdateret d. 19.8.2013]

Eventyr og Historier

H. C. Andersen: Eventyr og Historier. Flensteds Forlag. Udgivet i Samarbejde med H.C. Andersens Hus, Odense. 1945-49. 16 Bind. Illustreret af Gustav Hjortlund. Redaktion: Museumsdirektør, cand.mag. Svend Larsen, som også har skrevet den lille biografi: H.C. Andersen. Tegninger Vilhelm Pedersen. Titelvignet Klipning af H.C. Andersen. Fyens Stiftsbogtrykkeri, Fyens Stifts Reproduktionsanstalt.
Indholder samlede Eventyr, Billedbog uden Billeder og Lykkeper .
En præmiekonkurrence med bogpræmier for 10.000 kr. (det gælder om at finde et antal skjulte titler på en række af H.C. Andersens eventyr). Konkurrencen udskrives for at fejre, at der er solgt en million bind af eventyrene. Mange aviser, nov. 1949. - Anm.: Børsen, 20.10.1952; Social-Demokraten, 10.12.1953; O.J. Information, 20. december 1949; Bornholms Tidende, 23.1.1953;
Ib Paulsen: Tegneren Gustav Hjortlund og digteren H.C. Andersen, Fyens Stiftstidende, 20. nov. 1952.
Ib Paulsen, Hjemmet, 5.8.1958 og Fyens Stiftstidende, 23.11.1959.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1949
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 10982
[Informationer opdateret d. 8.6.2017]

Lykke-Peer.

Lykke-Peer. Aschehoug, København. 130 pp. (Serien Levende Litteratur.)
Forord af Jørgen Budtz-Jørgensen pp. 5-6. - Anm.: O. G. [Otto Gelsted], Land og Folk 31. mar.; Jens Kistrup, Berlingske 10.5.1955. - Cf. nr. 1779 ndf.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1970/269)

Udgivet 1955
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1875-1968:1541   Bibliografi-ID: 3162
[Informationer opdateret d. 1.7.2013]

Lykkedrøm og kunstnerkald. En analyse af 'De to Baronesser' og 'Lykke-Peer'

Mylius, Johan E. de, Lykkedrøm og kunstnerkald. En analyse af 'De to Baronesser' og 'Lykke-Peer'. Anderseniana , 3. rk., 1:1, 1970, pp. 31-59. - Anm.: Peter Eriksen, Fyns Tidende, 13. maj 1970.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1970
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:94   Bibliografi-ID: 4076
[Informationer opdateret d. 12.12.2012]

A dán regény a XIX. században

Miszoglád, Gábor, A dán regény a XIX. században. Filológiai Közlöny , 23, 1977, pp. 75-86, spec. pp. 76-78. - Om Lykke-Peer.
Udgivet 1977
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:557   Bibliografi-ID: 4539
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

H.C. Andersen på kinesisk. Dansk pressedelegation i Kina.

Renmin ribao. 1978. Dansk pressedelegation hos viceministerpræsident Li hsien-nien. Udenrigsministeriets Presse- og kulturafdeling. Med mange avisudkliip, heribl s. 15, 36, 56, 60,68.: Udklip 4. dec.: H.C. Andersen er bestseller i Kina: Yeh Chun-Chien, 65 årig kinesisk digter, somhar overat H.C. Andersen og boet i Danmark. Udklip 7. dec. 1978: H.C. Andersen oversat fra dansk i Kina. Af Aktuelts chefredaktør Bent Hansen. Udklip 9. dec.1978: Nu er han ikke farlig mere. Kineserne tager H.C. Andersen til nåde.
Samlede eventyr oversat af Ye Junjian, udkommet i 16 bind og oplag på 1 mill.
bd. 1: ek1, ek2, ek3, ek4, ek5, ek6, ek7, ek8.
bd. 2: ek9, ek10 ek11, ek12, ek13, ek15.
bd. 3: ek14, ek16, ek17, ek19, ek20, ek21, ek22, ek23, ek111, ek112, ek113.
bd. 4: ek24, ek25, ek26, ek27, ek38, ek29, ek34, ek35, ek36.
bd. 5: ek30, ek31, ek32, ek33, ek37, ek38, ek39, ek40, ek41, ek42, ek43, ek44, ek45, ek46, ek47.
bd. 6: ek48, ek49, ek50, ek51, ek52, ek53, ek54, ek55, ek56, ek57, ek58, ek59, ek60, ek61, ek62, ek63, ek114, ek115.
bd. 7: ek64, ek65, ek66, ek67, ek68, ek69, ek70, ek71, ek72, ek73, ek74, ek77, ek85.
bd. 8: BUB, 33 aftener, ek78, ek79, ek80, ek81, ek82.
bd. 9: ek18, ek76, ek83, ek84, ek86, ek87.
bd. 10: ek75, ek88, ek89, ek90, ek91, ek92, ek93, ek94, ek95.
bd. 11: ek96, ek100, ek101, ek102, ek103, ek104, ek105, ek106, ek109, ek134.
bd. 12: ek98, ek99, ek107, ek108, ek110, ek117, ek118, ek119, ek120, ek121, ek122, ek123, ek129, ek130.
bd. 13: ek97, ek116, ek124, ek125, ek126, ek127, ek131, ek132.
bd. 14: ek128, ek133, ek135, ek136, ek137, ek138, ek139, ek140, ek141, ek142, ek143, ek145.
bd. 15: ek144, ek146, ek147, ek148, ek149, ek150, ek151, ek152, ek153, ek154, ek155, ek156, TD, TE, TF, TM, TO, TP.
bd. 16.: Lykke-Peer.
Bøgerne:

(Bibliografisk kilde: HCAH 1981/107-0001-16)

(Bibliografisk kilde: HCAH 1980/12)

Udgivet 1978
Sprog: dansk, kinesisk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19433
[Informationer opdateret d. 19.2.2014]

Lykke-Peer

Lykke-Peer . Med efterskrift og noter af Sten Rasmussen. Gyldendal, København 1984. 125 pp. - Efterskrift, Om H. C. Andersen: 'Lykke-Peer', pp. 109-22. Noter pp. 123-25.
Udgivet 1984
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:933   Bibliografi-ID: 4912
[Informationer opdateret d. 5.10.2010]

Romaner og Rejseskildringer

[ Romaner og Rejseskildringer .] Authorized Japanese Language Translation. I-X. Tokyo Shoseki Co., Tokyo 1986-87. [AaJ nr. 1113 oversat med supplering.] - I: Fodreise / Skyggebilleder . 1987. 540 pp. (Efterskrift af Erik Dal pp. 428-47, [privattryk A-4, 16 s] af Johan de Mylius pp. 448-95 og af H. Topsøe-Jensen pp. 496-535.) II: Improvisatoren . 1987. 545 pp. (Efterskrift af Knud Bøgh pp. 522-43.) III: O.T. 1986. 486 pp. (Efterskrift af Ole Jacobsen pp. 460-80.) IV: Kun en Spillemand . 1986. 516 pp. (Efterskrift af Ole Jacobsen pp. 482-509.) V: Billedbog uden Billeder / Lykke-Peer . 1987. 297 pp. (Efterskrift af Morten Borup pp. 276-80 og af H. Topsøe-Jensen pp. 281-93.) VI: En Digters Bazar . 1986. 580 pp. (Efterskrift af Knud Bøgh pp. 558-72.) VII: De to Baronesser . 1986. 445 pp. (Efterskrift af Morten Borup pp. 418-36.) VIII: I Sverrig / Et Besøg hos Charles Dickens i 1857 / Et Besøg i Portugal . 1986. 444 pp. (Efterskrift af Morten Borup pp. 370-92 til Sverrig-bogen, af MB og Elias Bredsdorff pp. 394-406 og 407-23 til Dickens-bogen, af MB og Poul Høybye pp. 426-35 og 436-39 til Portugal-bogen.) IX: At være eller ikke være . 1987. 426 pp. (Efterskrift af H. Topsøe-Jensen pp. 402-24.) X: I Spanien . 1987. 398 pp. (Efterskrift af Hans Aage Paludan pp. 366-96.) - Cf. Erik Dal, H. C. Andersen i Japan - et eventyr selv uden eventyr. Bogmarkedet , 1988, pp. 1610-12.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1987-156)

Udgivet 1986
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1062   Bibliografi-ID: 5040
[Informationer opdateret d. 11.11.2013]

Kindlers neues Literatur Lexikon

Kindlers neues Literatur Lexikon , I. Udg. af Walter Jens. Kindler, München 1988. Pp. 433-45. - Reviderede versioner af de under nr. 1083 ovf. anførte artikler med tilføjelse af artikler af Knut Brynhildsvold om Kun en Spillemand og Lykke-Peer.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1997/319)

Udgivet 1988
Sprog: tysk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1210   Bibliografi-ID: 5188
[Informationer opdateret d. 23.1.2012]

Lykke-Per motivet i dansk litteratur. Fra H. C. Andersen til Thorkild Hansen

Munch-Petersen, Erland, Lykke-Per motivet i dansk litteratur. Fra H. C. Andersen til Thorkild Hansen . Danmarks Biblioteksskole, København 1991. 29 pp. - Forelæsning (om HCA pp. 11-15).

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1991
Sprog: dansk
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1374   Bibliografi-ID: 5352
[Informationer opdateret d. 8.12.2011]

På sporet af H. C. Andersens kunstkonception

Davidsen, Maria, På sporet af H. C. Andersens kunstkonception. Synsvinkler , nr. 5, 1993, pp. 13-36. - Heri pp. 16-31 om Lykke-Peer.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1993
Sprog: dansk
Genre: Afhandlinger, artikler, breve etc.
Kilde: H.C. Andersen-litteraturen 1969-1994:1539   Bibliografi-ID: 5517
[Informationer opdateret d. 13.11.2013]

Een Gelukskind

Een Gelukskind . Vertaald uit het Duits (naar de oorspronkelijke Deense uitgave), van noten en een nawoord voorzien door Hans Kooger. H. C. Andersen-genootschap, Arnhem 1994. 83 pp. - Noter pp. 72-76, efterskrift pp. 77-82. [Lykke-Peer]

List of Operas in the Novels of Hans Christian Andersen.

Frank Hugus: A list of all operas mentioned in Improvisatoren, O.T., Kun en Spillemand, De to baronesser, At være ellee ikke være, and Lykke-Peer. Privattryk. 1996.

(Bibliografisk kilde: HCAH)

Udgivet 1996
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser   Bibliografi-ID: 19172
[Informationer opdateret d. 11.11.2013]

The Ironic Inevitability of Death - Hans Christian Andersen's LykkePeer

Hugus, Frank: "The Ironic Inevitability of Death - Hans Christian Andersen's LykkePeer " , In: Johan de Mylius, Aage Jørgensen and Viggo Hjørnager Pedersen (ed.): Hans Christian Andersen. A Poet in Time. Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference 29 July to 2 August 1996 . The Hans Christian Andersen Center, Odense University, Odense University Press. 576 pages, Odense, Denmark 1999.
Udgivet 1999
Sprog: engelsk
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
Teksten online   Bibliografi-ID: 10953
[Informationer opdateret d. 27.12.2011]

Hans Christian Andersen. A Poet in Time. Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference 29 July to 2 August 1996

Mylius, Johan de, Aage Jørgensen & Viggo Hjørnager Pedersen (red.), Hans Christian Andersen. A Poet in Time. Papers from the Second International Hans Christian Andersen Conference 29 July to 2 August 1996 . Issued by The Hans Christian Andersen Center, Odense University. Odense University Press, Odense 1999. 576 pp. – Indhold: [Plenary lectures.] Elias Bredsdorff, "Intentional and Non-Intentional Topicalities in Andersen's Tales", pp. 11-37; Erik Dal, "Our Own Twenty Plus Fifteen Favourite Tales", pp. 39-50; Heinrich Detering, "The Phoenix Principle. Some Remarks on H. C. Andersen's Poetological Writings", pp. 51-65; Annelies van Hees, "Stylistics and Poetics in Some Andersen Tales", pp. 67-86; Poul Houe, "Andersen in Time and Place – Time and Place in Andersen", pp. 87-107; Johan de Mylius, "Hans Christian Andersen – on the Wave of Liberalism", pp. 109-24. [Biography, Affinities and Influences.] Jacob Bøggild, "Pontoppidan's 'Rewritings'of H. C. Andersen", pp. 125-35; Erik M. Christensen, "Hans Christian Andersen as a Religious Fastboiler in Per Olov Enquist", pp. 137-48; Anca Dumitrescu, "H. C. Andersen and Ion Creang_ – Two National Story-Tellers", pp. 149-52; Silvestras Gaiñiãnas, "The Ideas and Ideals of H. C. Andersen in the Baltic Literatures", pp. 153-61; Kristi Planck Johnson, "H. C. Andersen's Educational Roots Through His Own Eyes", pp. 163-71; Annette Madsen, "Count Lucanor by Don Juan Manual as Inspiration for Hans Christian Andersen and Other European Writers", pp. 173-76; Ivy York Möller-Christensen, "My Dearly Beloved Grand Duke", pp. 177-87; Niels Oxenvad, "Henrik Hertz and Hans Christian Andersen", pp. 189-98; Gisela Perlet, "Hans Christian Andersen and Switzerland", pp. 199-204. [Cultural History and Reception.] Hans Chr. Andersen, "The Author at the Museum", pp. 205-34; Ljudmila Braude, "Hans Christian Andersen's Writer's Manifesto 'In Sweden'- Andersen and Science", pp. 235-40; Trevor G. Elkington, "Holger Danske as Literary Danish Identity in the Work of H. C. Andersen and B. S. Ingemann", pp. 241-53; Jordanka Fakirska, "Andersen, Moral Values and the Children's Ideas for Good", pp. 255-58; W. Glyn Jones, "Andersen and Those of Other Faiths", pp. 259-70; Aage Jørgensen, "Heroes in Hans Christian Andersen's Writings", pp. 271-87; Inge Kleivan, "Arctic Elements in the Writings of Hans Christian Andersen", pp. 289-300; Inge Lise Rasmussen, "H. C. Andersen Watching Art", pp. 301-09; Elena Roussinova, "Andersen in Bulgarian Pre-School Education Strategies", pp. 311-16; Baiba Tormane, "What Latvian Children Like in H. C. Andersen's Fairy-Tales", pp. 317-22. [Language, Style, Translation.] Arãnas Bliãdñius, "The Translations of H. C. Andersen into Latvian and Lithuanian Languages (Comparative Aspects)", pp. 323-33; Hans Götzsche, "H. C. Andersen's Style as Features of Variation, Complexity and Contextual Stylistic Regularity. A Preliminary Approach", pp. 335-52; Hans Holmberg, "On 'The Emperor's New Clothes'", pp. 353-58; Eric Jones, "The Language H. C. Andersen Used in His Early Fairy Tales, Projected Aspects of Culture, Drama, Imaginative Pictures", pp. 359-63; Edith Koenders, "A Selection of H. C. Andersen's Letters and Diaries in a Dutch Edition", pp. 365-74; Keisuke Masuda, "Cultural Differences and Japanese Translations of 'Keiserens nye Klæder'", pp. 375-82; Manfred Menzel, "Elements of Orality in the Fairy Tales of H. C. Andersen", pp. 383-95; Yoichi Nagashima, "Hans Christian Andersen Remade in Japan: Mori Ogai's Translation of 'Improvisatoren'", pp. 397-406; Viggo Hjørnager Pedersen, "H. C. Andersen's Fairy Tales in Translation: Prepositions and 'Small Words'", pp. 407-20. [Genre, Poetics, Art.] Mogens Davidsen, "Hans Christian Andersen and the Image", pp. 421-35; Maria-Sabina Draga-Alexandru, "Contrastive Values in Hans Christian Andersen's Fantastic Stories", pp. 437-49; Niels Ingwersen, "'I Do Not Understand Anything,' Andersen Said", pp. 451-59; Niels Kofoed, "The Arabesque and the Grotesque – Hans Christian Andersen Decomposing the World of Poetry"pp. 461-69; Hans Kuhn, "'En Landsbyhistorie'- Andersen's Forgotten Success Play", pp. 471-84; Erik Svendsen, "Hans Christian Andersen – An Untimely Journalist", pp. 485-99. [Interpretation, Analysis, Text.] Lise Præstgaard Andersen, "The Feminine Element – And a Little About the Masculine Element in H. C. Andersen's Fairy Tales", pp. 501-14; Finn Barlby, "The Euphoria of the Text – on the Market, on Man, and on Melody, i.e.: Poetry", pp. 515-25; Frank Hugus, "The Ironic Inevitability of Death - Hans Christian Andersen's 'Lykke-Peer'", pp. 527-40; Ib Johansen, "The Demons of the Text", pp. 541-53; James Massengale, "The Miracle and A Miracle in the Life of a Mermaid", pp. 555-76. – Aage Jørgensens bidrag optrykt i: Harold Bloom (red.), Hans Christian Andersen , 2005 (cf. 11054 ). - Poul Houes bidrag optrykt i nr. 11918 .

Bidrag online

Opera as Allegory in Hans Christian Andersen's 'Improvisatoren'and 'Lykke-Peer'

Hugus, Frank, "Opera as Allegory in Hans Christian Andersen's 'Improvisatoren'and 'Lykke-Peer'". Edda , 1999, pp. 19-30.


End ligger jorden i sneens svøb (Lykke-Peer) (End ligger jorden i sneens svøb)

Oversættelse til nudansk (anno 2000) af dr. phil. Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret v. Syddansk Universitet, i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte , Aschehoug, København 2000, p. 851.
Udgivet Oktober 2000
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-11-11339-1
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9336
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Alt farer hen som vinden (Lykke-Peer) (Alt farer hen som vinden)

Oversættelse til nudansk (anno 2000) af dr. phil. Johan de Mylius, H.C. Andersen-Centret v. Syddansk Universitet, i Johan de Mylius (udgiver): H.C. Andersen. Samlede digte , Aschehoug, København 2000, p. 850.
Udgivet Oktober 2000
Sprog: dansk
Genre: Enkelte digte
Kilde: H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser
ISBN: 87-11-11339-1
Se v�rkregistret   Bibliografi-ID: 9331
[Informationer opdateret d. 30.9.2003]

Lykke-Peer

Lykke-Peer . Tekstudgivelse, efterskrift og noter ved Erik Dal. Det danske Sprog- og Litteraturselskab/Borgen, København 2001. 117 pp. (Danske Klassikere.) - Efterskrift pp. 93-106, noter pp. 107-15. - Anm.: Politiken 27.5.2001; John Chr. Jørgensen, Ekstra Bladet, 4. juni 2001.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


H. C. Andersen

[Jensen, Jørgen Bonde,] "H. C. Andersen". I: John Chr. Jørgensen (red.), Dansk Forfatterleksikon/Biografier . Rosinante, København 2001. Pp. 8-11. - I det tilhørende bind Værker , refereres "De to Baronesser" p. 59, "Eventyr" pp. 90-91, "Fodreise" pp. 100-01, "Improvisatoren" pp. 148-49, "Kun en Spillemand" pp. 171-72, "Lykke-Peer" p. 186, "O.T." p. 222 og "Skyggebilleder" pp. 252-53.


Andersen. H. C. Andersens samlede værker. Romaner

Andersen. H. C. Andersens samlede værker. Romaner , I-III. Udg. af Det danske Sprog- og Litteraturselskab under redaktion af Klaus P. Mortensen. Udgivere: Laurids Kristian Fahl, Esther Kielberg, Klaus P. Mortensen, Jesper Gehlert Nielsen under medvirken af Finn Gredal Jensen. Gyldendal, København 2004. 720, 608 og 416 pp. – I: 1835-1836 ; indledning pp. 13-45; "H. C. Andersens tegninger fra rejsen 1833-1834", pp. 47-51; "Improvisatoren", pp. 55-361; "O. T.", pp. 363-631; noter pp. 633-719. II: 1837-1849 ; "Kun en Spillemand", pp. 11-295; "De to Baronesser", pp. 297-529; noter pp. 531607. III: 1857-1870 ; "'At være eller ikke være'", pp. 11-261; "Lykke-Peer", pp. 263-347; noter pp. 349-413. – Anm.: Henrik Schovsbo, Fyens Stiftstidende 2.4.2004 og 11.8.2005; Torben Brostrøm, Information 1.4.2004; Hans Hertel, Politiken 2.4.2004 og 3.5.2004; Bo Hakon Jørgensen, Kristeligt Dagblad 2.4.2004; Katrine Lilleør, Berlingske Tidende 24.4.2004; Lilian Munk Rösing, Politiken 17.4.2004; Liselotte Wiemer, Weekendavisen/Bøger 2.4.2004.

(Bibliografisk kilde: HCAH)


Søgeord: lykke*pe*r. Ny søgning. Søg i resultater