Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829.

Anmeldt i

Maanedsskrift for Litteratur.

Anmelder

Heiberg, Johan Ludvig

Udgivet

1829.

Anmeldte værker

Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829

Bibliografisk (H.C. Andersen-Centrets bibliografiske optegnelser)

Johan Ludvig Heiberg anmeldte H.C. Andersens debutbog, Fodreise fra Holmens Canal til Østpynten af Amager i Aarene 1828 og 1829, rosende i sit tidsskrift Maanedskrift for Litteratur, bd. 1, 1829, s. 169-172.
Heibergs førende position i datidens københavnske kulturelite gav hans ord vægt, og den positive anmeldelse af Fodreise har været med til at grundlægge Andersens succes, også selvom Heiberg og Andersen senere kom på kollisionskurs (jvf. bl.a. Kritik af H. C. Andersen).
HCA udgav Fodreise på eget forlag, fordi Reitzel ikke ville betale de 100 rigsdaler, HCA havde forlangt. Oplaget (500 eksemplarer à 1 rdl.) blev hurtigt udsolgt. C.A. Reitzel købte derefter retten til at udgive 2. oplag af HCA og måtte betale de forlangte 100 rdl.

(Bibliografisk kilde: HCAH 1971/334)

Der skete en fejl i scriptet! fejl: Cannot assign an empty string to a string offset type: 2, fil: /var/www/multi/hca/htdocs/global/scripts/PHP/soegefunktioner_ue.php, ln: 272