Finn Magnússon, gehejmearkivar, oldgransker

  • Født: 1781
  • Død: 1847
  • Hjemland: Danmark