Frederik Hammerich, teologiprofessor

  • Født: 8.4.1809
  • Død: 1877
  • Hjemland: Danmark
  • Biografiske oplysninger: residerende kapellan v. Trinitatis Kirke i Kbh, 1859 Professor i kirkehistorie, teolog og historiker.