G.E.C. Gad, forlagsboghandler

  • Født: 1830
  • Død: 1906
  • Hjemland: Danmark