Sylvester Hertz, forf., red.

  • Født: 1790
  • Død: 1854
  • Hjemland: Danmark
  • Biografiske oplysninger: bror til Henrik H.