Frederik Wiberg, kapellan, sognepræst

  • Født: 1779
  • Død: 1856
  • Hjemland: Danmark