P. Holger Petersen, grosserer, købmand, Odense

  • Født: 1813
  • Død: 1883
  • Hjemland: Danmark