Anton Michelsen, hofjuvelerer

  • Født: 1809
  • Død: 1877
  • Hjemland: Danmark