Laura Wittusen, malerinde

  • Født: 1828
  • Død: 1916
  • Hjemland: Danmark