Du har søgt på: +Andersens +Hus

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

<div id="fremvisning_outer_frame"> <div id="fremvisning_inner_frame"> <div id="fremvisning_inner_header"> Dato: 15. marts 1836 <br'gt;Fra: <a href="../brevbase/person.html?breve=sendt'pid=1"><acronym title="Hans Christian">H.C.</acronym'gt; Andersen'lt;/a'gt; &nbsp; Til: <a href="../brevbase/person.html?breve=modtaget'pid=224">Louise Collin, g. Lind'lt;/a'gt;<br'gt;Sprog: <a href="../brevbase/oversigt.html?sprog=hca" title="Alle breve på dansk">dansk'lt;/a'gt;.</div'gt; <p'gt;Brev nr. 12'lt;/p'gt;<p'gt;Fra H.C. Andersen til Louise Collin den 15. marts 1836.<a class="brevnote" href="#168"><span class="sup">168'lt;/span'gt;</a'gt;</p'gt;<p'gt;Tirsdag den 15 Marts 1836.</p'gt;<p'gt; I tre Dage har jeg ikke seet Dem! De veed ikke hvormeget jeg tænkte paa Dem den lange Dag i gaar, da jeg blev trakteret med amerikansk Olie og Slimthee. Idag vilde jeg saa gjerne have været hjem til Dem om Middagen, men jeg føler mig endnu slet ikke vel, jeg vil derfor nyde min Vandgrød, og saa bliver det vel bedre til imorgen; da skulde jeg til stort Selskab hos Fru Bügel,<a class="brevnote" href="#169"><span class="sup">169'lt;/span'gt;</a'gt; men det opgiver jeg, ellers blev det nok galt igjen; jeg indviterer mig da til Dem imorgen Middagen og ikke sandt – jeg faaer ikke for svær Mad! Emil'lt;a class="brevnote" href="#170"><span class="sup">170'lt;/span'gt;</a'gt; har lovet at komme til mig i Dag, jeg længes meget, da jeg har den underligste Lyst til at see Sørgefesten over Frydendal,<a class="brevnote" href="#171"><span class="sup">171'lt;/span'gt;</a'gt; men jeg vil ikke der hen, uden hans Tilladelse, for rask vil jeg være imorgen! Hils Moderen! Hils Naboens og siig at jeg i Tankerne kysser de søde Unger. Nik til Lind!</p'gt;<p'gt; Deres syge Digter!</p'gt;<p'gt;[Udskrift]</p'gt;<p'gt;Til Frøken L. Collin.</p'gt;<p'gt;i Kjøbenhavn.</p'gt;<p'gt;</p'gt; <p class="meta">Tekst fra: Ejnar Askgaard </p'gt; <div id="fremvisning_inner_footer"><!-- <em'gt;Om dette brev:</em'gt; --> <p'gt;Originalbrevets placering: H.C. Andersens Hus&nbsp;&nbsp; VI-91-0013 &nbsp; </p'gt; <p'gt;Tilknyttet bibliografipost: <a href="../forskning/bib/bibpost.html?BibID=10627">ID 10627'lt;/a'gt; &nbsp; </p'gt; </div'gt; </div'gt; </div'gt;