Du har søgt på: +Det +Kongelige +Bibliotek

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 13. januar 1858
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 412. Fra Henriette Wulff.

Onsdag Aften 13/1 58.

Kjære Andersen!

Her indesluttet vil De finde et lille Brev til Dem fra Fred: Bremer,3540) sendt gjennem Henny fra Rom; men da jeg seer, det der er tiltænkt Dem saa lille, sender jeg ogsaa hendes til mig, der er et meget fortreffeligt langt Brev, og der maaske vil indeholde Adskjelligt, der har interesse for Dem.

Henny gaaer i disse Dage til Neapel, og vi haabe at Vesuv vil give een af sine rigtige mægtige Forestillinger, Alt tyder derpaa, de hyppige stærke Jordskjelv, og at alle Kilder i Nærheden ere udtørrede, alle de samme Tegn jeg opleve[de] ved det umaadelig Udbrud 1835.3541) ­

Jeg haaber De har det godt, morer Dem, seer snart, (men ikke

i Morgen Torsdag) til Deres

sisterly and affectionately Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost