Dato: 3. juli 1856
Fra: Edvard Collin   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

287. Fra E. Collin.

Kjære Andersen. Idag faaer De et langt Brev fra mig, men det Meste er trykt, hvilket er overmaade nemt. Det vil interessere Dem at see Dagbladets vedlagte Kritik over Hartmanns Novelletter og den dertil knyttede velsindede Betragtning over Dem.

Vi have det elendigste Veir, Blæst hele Dagen og om Morgenen 6° R. Saavidt jeg kan skjønne, have Drewsen og Wanscher gjennemgaaende havt et meget slet Veir paa Reisen. Dersom De finder noget paa Deres Vei, som kunde passe for Casino, kunde De nok kapre det; i næste Saison skulde denne Anstalt dog søge at gjenvinde sit suspenderede Renomé.

3/7 56

Deres

E. Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost