Dato: 17. juni 1856
Fra: H.C. Andersen   Til: Peter Daniel Swane
Sprog: dansk.

Maxen ved Dresden den 17 Juni 1856

Min kjære lille ven og Gudsøn! [er på dette tidspunkt 4 år]

Nu er jeg ovre i det Land, hvor alle smaa Piger og Drenge, selv de, som er mindre end Du, tale Tydsk og ikke kunne forstaae dig om du endogsaa nok saa godt siger paa dansk. "Jeg er Daniel Swane fra Sorø!" - Her ere Stene meget større end hele Academiet og de kaldes Klipper! oven paa dem voxer Kirsebærtræer og alle Bærrene ere modne, Spurvene sige at de ere søde og at de have spist saa mange at de have faaet ondt i Maven, det vil jeg nu ikke have og derfor spiser jeg ingen.

Forleden var jeg inde i den store By her tæt ved, der var at see over tusinde Høns og Haner, alle de Slags, der er til, du kan tro de skreg og galede. Kykkeliky! - Gak, gak! Kah! Gru-gru! Kyh! gik det i et væk, og Hanerne havde alle Sporer og røde Kamme, Hønsene var ikke saa udstafferede, men meget nette! der var saa frygteligt mange Mennesker inde at see dem og saa fik jeg ingen Historie af Hønsene, men her paa Gaarden hvor jeg er, har baade Hanen og Hønen lovet at fortælle mig noget og naar jeg faaer det at vide skal jeg fortælle dig det igjen, ganske deres egne Ord, thi Hønsene her tale ikke Tydsk, men ganske det samme Sprog, som det der hjemme tales af Hane og Høne.

Vil Du hilse din ældre Broder fra mig, ligesom ogsaa Fader og Moder! jeg tænker at jeg skal faae Eder Allesammen at see naar jeg kommer tilbage fra det tydske Land og jeg fra Korsøer kan naae Sorø, hvor min raske, nette lille Gudsøn Daniel leger med sin Broder og andre Kammerater. Idag fik vi saadan deilig Kage til Middag, den kneisede med Sukker og dryppede med Syltetøi, den skulde du have smagt, det var noget for dig, jeg kastede et Stykke ud til Spurvene og sagde: flyv, flyv til Sorø, bring det der til Daniel! pas det vel! pas det vel!" - "vel, vel!" sagde alle Spurvene, men jeg er vis paa de ikke har bragt dig noget, men det er ikke min Skyld.

Din Ven og Gudfadder

H. C. Andersen

Til Daniel Swane i Sorø

Tekst fra: Et utrykt Brev fra H. C. Andersen til hans Gudsøn Peter Daniel Swane 1856