Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 31. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Nr. 332. Fra H. C. Andersen

Frankfurt den 31 August 1855.

Min kjære søsterlige Veninde!

Siden jeg sidst skrev er [jeg] flyvet vidt om! Vildbad,3053) midt inde i Schwar[z]wald, var mig dog næsten for levende, jeg traf der Collins (Eduards), jeg samledes med Storhertugen af Weimar, de fleste Bade­gjæster søgte mig med Venlighed og Tak! Siden har jeg været i Sehweitz3054) hvorhen ogsaa Cholera er naaet og har gjort mig Opholdet mindre hygge­ligt; jeg gjen-saae Schaffhausens Fald,3055) seilede paa Vierwaldstättersøen3056) og besteeg Rigi!3057) - Edgar Collin3058) der har, fra München fulgt mig og nu reiser hjem, blev syg paa Vierwaldstättersøen,3059) jeg kom i stor Angest og fik ham i Land i den lille Stad Brunnen, bragte ham i seng og - selv af denne Angest sprang Glæde, netop i det lille Hotel hvor jeg var kom­met, boede Thorald Læssø, vi samledes saaledes, han pleiede Collin, der Dagen efter var rask og vi gjorde samlede Tour til Flüelen. I Hotellet laante vi en Bog at læse, man bragte en Schweitser-Folkecalender,3060) og netop i samme var mit Portræt og en Slags Biographie, nu fik jeg ogsaa Interesse for Beboerne og over alt mødte jeg Venlighed og milde Øine. Veiret var det deiligste det i Aaringer havde været og det nød vi oppe paa Rigi, hvor høit op fra Luzern, den electromagnetiske Telegraph er ledet. - I hvor smukt og godt end Alt var, følte jeg mig dog ikke hyggelig, læng­tes efter Hjemmet. I den lille By, Heilbron blev jeg syg,3061) fik voldsom Dia[re], troede det forbi,3062) Collin pleiede mig, jeg kom i en Varme, som jeg aldrig har kjendt og som har angrebet hele min Hud saa jeg er som pidsket med Nælder og det endnu, imidlertid er jeg over Heidelberg naaet Frankfurt og vil nu til Weimar,3063) hvorhen jeg beder Dem sende Brevene posterestante! - Imorges gik jeg op at see Keisersal3064) og der mødte jeg Landsmænd, en dansk Boghandler3065) kom og hans første Hilsen var: »Der venter Dem et ordentligt Angreb hjemme paa Deres ny Bog! « - Det affice­rede mig, ærgrede mig, jeg lider endnu derved, denne fortsatte Meddelelse af Ondt ude, denne Skaanselløshed mod mig hjemme. Jeg svarede at det ikke var rimelig at man i Danmark kunde angribe »mit Livs Eventyr«, og Manden forsikkrede han vidste det af Forfatteren selv, Hr Levin , der havde været hos ham og sagt at han var blevet anmodet om at tage fat paa den Bog og at allerede 3 Ark vare skrevne. Min Følelse herved, min Stemning vil De forstaae, jeg var bestemt paa om 3 Uger at være hjemme, glædede mig til Velvillie og »Opreisning« og saa venter mig kun Slam­kisten! ­

Jeg føler mig ikke rask! jeg føler mig krænket, bedrøvet, bitter! - mine bedste Følelser og Tanker sendes Dem, reis bort, reis lykkelig, bliv frisk; og glad, hils Deres Broder og Søster og send mig, snart nogle venlige Ord og hvorhen jeg herefter har at skrive til Dem,

Deres broderligtsindede H. C. Andersen.

[Udskrift ]

Til Frøken Henriette Wulff.

Adresse: Capitain i Marinen Chr: Wulff

boer i Clasens Have udenfor Østerport ved Kjøbenhavn.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus