Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 12. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

275. Til Jonas Collin. Wildbad 12 August 1855.

Min kjære faderlige Ven!

igaar kom Edgar og jeg her til, og samledes med Deres Børn til stor Jubel og Glæde gjensidig; hvad der kastede lidt Skygge i det første Møde, var, at hele Hotellet var overfyldt, og kun et eneste lille Puiterkammer med revnede Vægge, Udsigt til en Kloak og en Luft der kom fra Kjøkenet blev det eneste Sted vi kunde faae, jeg var ganske rasende derover; Jette fik nu lavet Seng paa en Sopha til Edgar og jeg beholdt Pulterkam­meret, endelig imorges bleve vi anstændigt indlogeret, fik to Værelser tæt ved Eduard og Jette; uden disse vilde her være et kjedeligt Ophold­sted, men det er j o ogsaa dem vi ere komne for; iaften indtræffer Hertugen af Weimar, der har mældt mig sin Ankomst og det er saa et kjært Møde til. - Overmorgen gaaer det til Freiburg, der med Jernbanen kun ligger en Time fra Basel hvor Cholera hersker, men man zna,ajo Vove lidt ellers kommer man i denne Sommer ingen Steder, fra Freiburg gaae vi til Schaffhausen og videre ind i Bjergene. - Eduard seer særdeles rask ud, Jonas ligesaa, og Jette er en flink Bjergstigerske, hun gaaer let op over Byens høieste Taarn, Louise og jeg har i Dag spaseret langs Ens og talt om Ingeborg Lind, hvem vi ønskede var her; Veiret er siden vi kom blevet meget smukt; til min store Ubehagelighed er her denne herskens Prinds af Nøer, jeg saae ham i Dag paa Rygstykkerne, bare vi ikke mødes! - Overmorgen reiser Eduard og Jonas hjem til Danmark; de vil fortælle om Livet her, det synes mig, efter første Indtryk, eensformigt og ikke morsomt, men Luften frisk og Skovene dybe og alvorlige, ganske schwarz­walder Characteer! et Brev lader jeg her følge med til Deres Datter Fru Drevsen, det lader hun Dem læse, deri skal jeg gaae ind paa Enkeltheder. - Cholera tager til i Nord-Tydskland, den er et Hoved-Thema i Conversationen, i Dalmatien er en Slags Pest, rundtom Kartoffelsyge og af og til Jord-Rystelse, saa at det lader til at den gode Moder Jord har Ildebefindende. - Jonas taler flink tydsk, Louise vil ikke ret videre end med nei og ja! ­

Men nu tillader jeg mig at komme til en Forretnings Sag:

Vil De strax efter Modtagelsen af dette Brev besørge til mig 200 Rdlr dansk, i et Creditiv til Frankfurth am Main; jeg finder det der i et Brev Poste restante, eller et Brev siger mig at det ligger hos Rottschild eller en anden Banquier der i Staden; Schmidt og Le Maire kan arangere det, men vil De betale det Hele og at det staaer i Creditivet lige 150 preu­siske Thaler, og at disse sikkert er i Frankfurth naar jeg kommer der, 30 heller 6 a 8 Dage før end to Dage efter, thi Frankfurth vilde jeg nødig blive længer i end til jeg har hævet Penge. Tre a fire Dage bruger dette Brev hjem, to Dage Arangementet og tre Dage til Frankfurt, det er alt­saa: om 8 Dage veed jeg ligger et saadant Creditiv og venter mig i Frank­furth postrestante. Lev hjertelig vel

Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus