Du har søgt på: +"1855-08"*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 7. august 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

274: Til Jonas Collin.

Min kjære faderlige Ven!

Iaftes kom da Rosenkilde med Kone hertil fra Schweitz og i Dag har Edgar og jeg kjørt ordentligt om med dem, nydt vor Middag sammen og Edgar der morer sig særdeles er i Dag endnu i en.høiere Grad fornøiet over Møde og Afvexling; de ere Ikke komne til Triest og Venedig for Cholera og denne har heelt ind i Schweitz fulgt efter dem, om 14 Dage omtrent er de vistnok hjemme. - Dette Brev bliver kun nogle Ord for at sige at Edgar og jeg imorgen reise til Stuttgart, og derhen bede vi at alle Breve til ham og mig sendes post restante. - Vil De give den kjære Jonna indlagte Brev og dernæst forunde mig et Frimærke paa det andet Brev til Jette Wulff og lade Deres Tjener lægge det i Postkassen! Iaften seer Edgar, Rosenkildes og jeg: Kjøbmanden i Venedig. Det stærke Jordskjælv have de fornummet, vi derimod ikke! - Hils paa det hjerteligste Fru Drevsen, Louise, deres Børn, Ægtemænd og alle Kjære; nu maa jeg, for stor Travlhed, med at pakke ind, gjøre Vesitter etc. etc. slutte dette lille Epistel.

- Cholera er nu i Basel og Bern! - Lev hjertelig vel!

_ Deres sønlig hengivne

H. C. Andersen.

München 7 August 1855.

i hast.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter