Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 25. juli 1855
Fra: Jonas Collin d.æ.   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

270. Fra Jonas Collin. . [25/7 1855]

Kiære Andersen

Deres Brev af 22 d. M. kom, som De ventede, rigtigt i Dag:

Onsdag d. 25 Julii.

Edgar er paa Landet, hvor? veed jeg ikke. Jeg venter ham i Morgen, thi Bestemmelsen var, at han paa Mandag skulde reise herfra til Silkeborg, hvor hans Forældre ere; til dem har jeg skrevet i Dag om Deres venlige Tilbud, og bedet om hastigt Svar. Einar kan ikke have godt af Tilbudet, thi han skal i næste Uge begynde sine Forretninger i Banken, og kan ikke forud begiere om Reisetilladelse. Mere kan jeg, som De seer, efter Omstændighederne, ikke svare i Dag.

Ingeborg kom i Gaar. Deres

Collin.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost