Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 5. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Oline Collin, f. Thyberg
Sprog: dansk.

271. Til Henrette Collin.

Dresden den 5 Juli 1855.

Kjære fortræffelige Fru Collin!

De var i Mandags, tilfods, ved Kaffetid i Amaliegaden, mælder Deres Svigerfader mig! nu Gud velsigne Deres Udgang! min Tanke er hos Dem, Deres Mand og Børnene! jeg undte ret Jonas og Louise at de to kom lidt her ned, men vælg ikke Töplitz, vel er Cholera ikke der, men den er ganske ét i Prag og det er dog ikke saa langt derfra. Her i Dresden mellem mange kjære Venner, der jublende modtog mig, føler jeg mig bedre og hyggeligere end paa Reisen selv, der denne Gang var mig ikke blot kjedelig, men næsten trykkende; jeg reiste over Hamborg og Berlin hertil, besøgte det første Sted, eftersom jeg havde lovet det, Viceconsul Sommer; hans Kone synes jeg særdeles godt om, hun var naturlig og net; i Berlin besøgte jeg ikke Een, ellers var jeg i flere Dage ikke blevet færdig, jeg saae kun Balletten Esmeralda !–her i Dresden har jeg faaet et forfærdeligt tydsk Stykke, »Mutter und Sohn« af Madam Birck-Pfeifer efter Frøken Bremers Roman: Nabofamilierne, svulstig, forskruet, upoetisk'ndash;ret Brændeviin og Peber at smage paa.–Bedre var Rubens i Madrid, af samme Dame, men det Bedre laae vistnok i Udførelsen; Emil Devrient gav Titelrollen, og den udmærkede Fru Bayer-Birk havde Damerollen.–»Prophetene, hørte jeg i forgaars; jeg bliver ikke enig med Meyer om den Musik, den er bestemt geniløs, som den er tynd paa Melodi og ikke correct i Declamation. Tittschasceck sang deiligt Prophetens Partie, men han spiller langt under »Liebe og Faaborg«, og saa gaaer han som en Dukke paa Hjul, det er en rigtig Chineser! I Dag havde jeg Besøg af Emil Devrient, han gaaer til Gastein, men har lovet før Afreisen at komme ud til Maxen og blive een Dag hos Serres at vi kunne tale lidt sammen; jeg foreslog ham at optræde engang i Kjøbenhavn og han yttrede Lyst dertil.–Gutzkov var hos mig igaar og er af Fru Serre indbudt nogle Dage i Maxen; mit lille Lærketræ der, De husker jo nok Historien om det, er blevet tegnet og jeg har faaet Lithographien af »Den danske Digters Træ i Maxen«.–Imorgen kjører jeg derud og bliver der i det mindste 8 Dage, men indtil videre sendes mig alle Breve: »Dresden post restante«.

Denne Aften har jeg hørt en ny Opera af Nicolai,: »De lystige Koner i Vindsor«; Musiken var charachteristisk, men Sujettet selv, der iøvrigt, som Den veed, er af Schackspear og her behandlet af Mosenthal, passer ikke ret til en heel Aftens Opera. Meget træt kommer jeg derfra og mærker De dette i mit Brev, da husk at jeg ikke vilde opgive at skrive Dem til før jeg tog paa Landet, hvor jeg næsten haaber, dersom jeg bliver der mere end otte Dage, at faae enten et Brev, eller en Hilsen fra Dem og Hjemmet. Hils Deres Mand, Broder, Louise og Jonas. Deres trofast hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost