Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 4. juli 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Dresden den 4 Juli 1855

Kjære Ven!

I Torsdags reiste jeg fra Kjøbenhavn og kom i forgaarsaftes over Berlin her til Dresden, hvor jeg bliver nogen Tid; vi sees da i Leipzig! - Jeg har for omtrent fire Uger siden leveret til Hr Delbanco flere Udhængs Ark af "Mit Livs Eventyr", for 14 Dage siden fik han de sidste Ark og sagde at de med de tidligere strax vilde komme afsted, har De nu modtaget disse, altsaa det Hele. Han lovede mig at, som i Løverdags, skulde der blive sendt mig, det første Exemplar af min ovennævnte Bog, han vilde sende den enten directe til Dresden, der er den ikke kommet, eller til Dem; har De modtaget den, eller saasnart den kommer, da lad den endelig med Jernbane eller Post paa det hurtigste sendes mig: "Dresden post restante". Endnu Eet maa jeg plage Dem med, ogsaa et Spørgsmaal; For over fjorten Dage siden skal De fra Delbanco have faaet nogle Aftryk af mit Portræt, han sagde mig ved min Afreise, at De forlængst havde modtaget dem, der var ed, jeg bad Dem gjernme selv paa Deres Væg, de andre Stykker ønskede jeg fordeelt til et Par Venner i Tydskland, mellem disse var Fru Serre i Dresden, men hun har intet modtaget siger hun mig og er meget længselsfuld efter at det skal komme. - Derom hører jeg jo ogsaa. Hils Deres Frue, den lille Datter og den kjære gamle Svigerfader og lad mig snart høre lidt fra Dem selv. venskabeligst

H. C. Andersen.

E.S.

En Hrr Ritzius, jeg veed ikke hans Virkekreds, men han er vistnok Musiker, har været saa høflig at besøge mig og jeg lovede ham et Exemplar af "Fliedermütterchen", som han i mit Navn vilde afhente hos Dem, er De ikke saa god paa min Regning at give ham et saadant.

Til

Hr Boghandler Lorck i Leipzig.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus