Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 29. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Jonas Collin d.æ.
Sprog: dansk.

259. Til Jonas Collin. Hamborg 29 Juni 1855.

Min kjære faderlige Ven!

allerede i Formiddags Klokken 10 var jeg i Altona og en Time efter her i Hamborg, hvor jeg vil overnatte, da jeg er usædvanlig træt; Hotellerne ere opfyldte, jeg maa boe ud til Gaarden, der seer kjedsommelig ud, men alt imorgen med første Tog jager jeg herfra til Leipzig og Dresden; jeg veed ikke selv, jeg har ingen rigtig Reiselyst denne Gang, men den kommer vel! – Farten i Nat over Østersøen var meget behagelig; det var stille Veir, Maanen skinnede og det var først koldt da jeg imorges Klokken fire kom op paa Dækket! jeg havde en lille Kahyt for mig selv; der skulde egenlig ligge to derinde, men jeg var saa heldig at Ingen havde valgt det andet Nummer, og da jeg saa var ene lod Capitain Garde den ene Køie tage ned og jeg havde et meget hyggeligt Natleie, men desuagtet og at Veiret var saa godt følte jeg mig ikke rigtig vel, rimeligviis fordi jeg saagodt som Intet havde nydt fær jeg kom ombord. – I mit Reiseselskab var Lægen Professor Ibsen med Datter; det er første Gang jeg har talt med ham, han gjorte et behageligt Indtryk, hans Udflugt er iaar til Schweitz; der var ogsaa en ung Mand, Hr Brøndom, der saae forfærdelig trist ud, hans Broder ledsagede ham til Hamborg men derfra skulde den unge Mand første Gang ud i Verden, til Melbourne, over til en anden Jordens Deel, man fortalt[e] mig at han ikke var heldig her i Danmark og maatte derfor bort, jeg kjendte ikke til ham, men Sorgen stod forunderlig afpræget i det Ansigt. Vicekonsul Sommer var een af de behagelige ombord, men allermeest Capitainen, Garde, der spurgte venligt til Theodor. – I Dag er det en trykkende Varme! jeg forsøgte for lidt siden at gaae hen ad "Jungfernstieg" men det var neapolitansk hedt og jeg vendte om og tog saa Papir og Pen for saaledes at flyve lidt til Hjemmet, hvor jeg veed, at De især, venlig tænker paa mig. Gid jeg nu i "Dresden post restante" maa høre kun godt hjemmefra, vide at det gaaer Jonna godt, og dernæst siger De mig Indtrykket af den nye Bog, der har været mig den besværligste at skrive, for de tusinde Hensyns Skyld. Hils Sønnerne, Sønnekoner og Familien Drevsen; jeg vil haabe at Harald har det lidt roligere nu!

Lev hjerteligt vels! sønligst

H. C. Andersen.

E.S. Vær saa venlig at opgive mig deres Gaards-Nummer.

Tekst fra: H. C. Andersens Brevveksling med Jonas Collin den Ældre og andre Medlemmer af det Collinske Hus