Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 28. juni 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 325. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 28 Juni 55

Min kjære gode broderlige Ven!

Endnu et hjerteligt Farvel, medens De øjner Fædrelandets Kyst, og et dejligt Stykke deraf - Møens Klint, hvor jeg haaber min Brevdue naaer Dem!

Jeg synes aldrig at have været saa bevæget ved nogen Afskjed fra min Broder Andersen, som ved denne - Gud veed hvorfor? Vi have dog saa ofte i Livet skiltes og mødtes, og det er jo det Allerdejligste, at hvordan det end gaaer - vi har jo dog altid det herlige Haab - tilsidst at mødes og at have en Evighed at være sammen med Alle de Kjære - med Guds Hjelp!

Er De vel vred paa mig for mine sidste Udeladelser mod Tydskere? Maaske - er det en ikke rigtig Følelse hos mig, at have saa meget mod Nogen, jeg vil gjøre mig Umage for at bedre den, i det Mindste, hvad enkelte Personer angaaer, naarDe skatter dem,maae der jo være Godt ved dem, ellers holdt De

ikke af dem, og saa - vil jeg herefter holde af Alle Deres

Venner!

Gud give Dem nu ret at nyde Deres Rejse, vær blodt forsigtig, plej Dem godt og overanstræng Dem ikke, vel kjære Andersen?! Fra Dresden hører jeg fra Dem, dertil skriver jeg ogsaa om nogle Dage - poste restante.

Chr: hilser kjærligst, det gjorde ham saa ondt ikke at kunde række Dem Haand til Afskjed i Dag paa Dampskibet - men militaire Pligter - en invalide Commission,2998) holdt ham derfra.

Mine Ønsker og Bønner følge Dem, Gud vil tage Dem i sin kjærlige Varetægt, og gjøre Vejen jevn for Dem!

De vil undertiden tænke lidt og altid venligt paa Deres tro Syster

Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost