Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 21. juni 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 324. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 21: Juni 55.

Tak min kjære ejegode Andersen, for disse sidste Ark2994) - de kom just da jeg var saa vidt efter min Sygdom, at jeg maatte læse lidt - og det var mig en sand Husvalelse! Det er mig nægtet at skrive - dog et Par Ord tør jeg nok, for at sige Dem hvor inderlig glad jeg er over dette jeg her har læst - det er smukt, interessant, herlig fortalt, meget af det har jeg læst om igjen, især Deres Ophold i England og Skotland!2995) Deres Kjærlighed til Ørsted,2996) Beskrivelsen af de Svenske i Fyen2997) ja hvor

Meget var der ikke at udhæve at tale om, naar jeg turde - men snart seer jeg Dem jo, og muntlig kan jeg bedre. ­

Det var et besynderligt Tilfælde af Svindelhed og Afkræftelse, jeg troede der aldeles havde tilintetgjordt mig, jeg er Gud være lovet langt bedre, men svag endnu, - min Læge troer det er blodt en Følge af den strænge Vinter og mit indelukkede Liv, som jo ikke kan blive anderledes i dette Land - derfor saasnart mulig, hvis jeg lever - drager jeg til et lykkeligere Himmelstrøg.

Jeg længes meget efter Dem! Tak, inderlig Tak, kjære tro Ven, for Alt godt !

Gud glæde Dem igjen, for al den Glæde De gjør mig. Snart seer De jo ud til

Deres systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost