Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 17. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Basnæs den 17 Juni 1855.

Min trofaste Veninde!

tak for det hjertelige, kjære Brev jeg fik i Sorø; nu er jeg paa Basnæs, en moderne Ridderborg2991) med Taarne og Grave, Haven gaaer ud til store Belt, jeg seer fra mit Vindue heelt ud over det til Laaland og Langeland Finer Dampskibene; her er godt og smukt, dog tænker jeg paa at tage her­fra allerede imorgen2992) eller paa Torsdag, min Correctur nyder mig, men det er de to sidste Ark.2993) - Jeg har ikke faaet et eneste Udhængs Ark siden jeg forlod Byen ellers var det sendt Dem, nu faaer De det Hele paa een­gang. Hils Broderen og tænk venligt paa mig, med hele min Tanke er jeg hos Dem!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

i hast! thi Posten venter, og Vognen til Tour holder for Døren.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus