Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 11. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Niels W. Gade
Sprog: dansk.

Sorø 11 Juni 1855

Kjære Ven!

imorges fik jeg Brev fra Excellencen Collin der meldte mig at det var bedre med den kjære Sophie Gade, at hun igjen havde kunnet faa Børnene ind hos sig og glæde sig derved! Jeg vil haabe, at denne min Skrivelse finder Alt i god Fremgang. I Lørdags skrev Collin om, hvorledes det stod til, jeg blev angest og bedrøvet, vilde øieblikkelig have skrevet til Dem, men da jeg tænkte mig om, ansaae jeg det rigtigere at skrive til ham igjen og bede om paa det hurtigste at høre hvorledes det gik, han har strax igaar svaret, Brevet kom imorges, og jeg er roligere; det er saadanne angstfulde Øieblikek man selv kommer til Klarhed om hvor kjær man har sine Venner! vor Herre holde sin Haand over Deres velsignede kjære Kone, og det vil han! Det er mig en Trang at sende Dem dette Par Ord, thi De og Sophie have i de sidste Dage ganske opfyldt mig, hils hende inderligt, deeltagende. Ingemanns og Svens have vist den inderligste Medfølelse, jeg løb strax imorges, da jeg fik Collins Brev, derhen for at sige, at det saae nu lidt lysere ud. Jeg kan tænke mig Deres Angest, Deres Bedrøvelse, men efter Sorg kommer Glæde, den ligesom klares endnu mere! Jeg vil jo blive meget glad ved at faae Brev fra Dem, men plag Dem ikke der med, har De større Ting, der fylder Deres Tanker! Lev vel! Sundhed og Velsignelse i Deres kjære Hjem!

Venskabeligst

H. C. Andersen.

Tekst fra: Se tilknyttede bibliografiposter

Sorø 11 Juni 1855

Kjære Ven!

imorges fik jeg Brev fra Excellencen Collin der meldte mig at det var bedre med den kjære Sophie Gade, at hun igjen havde kunnet faa Børnene ind hos sig og glæde sig derved! Jeg vil haabe, at denne min Skrivelse finder Alt i god Fremgang. I Løverdags skrev Collin om hvorledes det stod til, jeg blev angest og bedrøvet, vilde øieblikkelig have skrevet til Dem, men da jeg tænkte mig om, ansaae jeg det rigtigere at skrive til ham igjen og bede om paa det hurtigste at høre hvorledes det gik, han har strax igaar svaret, Brevet kom imorges, og jeg er roligere; det er saadanne angstfulde Øieblikke man selv kommer til Klarhed om hvor kjær man har sine Venner! vor Herre holde sin Haand over Deres velsignede kjære Kone, og det vil han! / Det er mig en Trang at sende Dem dette Par Ord, thi De og "Sophie" have i de sidste Døgn ganske opfyldt mig, hils hende inderligt, deeltagende. Ingemanns og Svanes have vist den inderligste Medfølelse, jeg løb strax imorges, da jeg fik Collins Brev, derhen for at sige, at det saae nu lidt lysere ud.

Jeg kan tænke mig Deres Angest, Deres Bedrøvelse, men efter Sorg kommer Glæde, den ligesom klares endnu mer! Jeg vil jo blive meget glad ved at faae Brev fra Dem, men plag Dem ikke der med, har De større Ting der fylder Deres Tanke! Lev vel! Sundhed og Velsignelse i Deres kjære Hjem!

Venskabeligst

H. C. Andersen

Til N. W. Gade.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscan 56, 124-25)