Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. juni 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Sorø den 10 Juni 1855

Deres Naade

Vær saa venlig og god at sige mig, at saa snart jeg fra Sorø, hvor jeg er i Besøg hos Etatsraad Ingemann, underrettede Dem om paa hvilken Dag jeg ønskede at indtræffe paa Basnæs, da skulde Deres Vogn komme og afhente mig; jeg vilde nu være meget glad om dette kunde skee paa Torsdag, den 14 Juni, og saaledes at jeg naaede deres smukke Hjem lidt før Middags Spisetiden. Jeg glæder mig særdeles til at komme, og bringer taknemligt, modtageligt Sind for de smukke Dage deres Naade der forunder mig.

Ærbødigst og hjerteligst. H. C. Andersen. Deres Naade Fru Scavenius født Moltke.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus