Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 27. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Scavenius, f. Moltke
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 27 Mai 1855

Deres Naade

modtage min hjerteligste Tak for det venlige Brev De glædede mig med. Korrectur-Læsning holder mig endnu Pindsen over her i Kjøbenhavn, men jeg er dog saa vidt færdig, at jeg haaber at være næste Søndag i Sorø, der vilde jeg blive en Ugestid, og derfra tillader jeg mig at opgive nøiagtigt Dagen jeg ønskede at indtræffe paa det smukke Basnæs, hvor jeg veed deres Naade vil venligt see mig og forunde mig en otte Dages Ophold, efter disse gaaer Reisen igjen til Kjøbenhavn og derfra endnu i Juni-Maaned, til Udlandet. Med den inderligste Tak og Hengivenhed, H. C. Andersen

Til

fru Kammerherreinde Scavenius født Moltke

paa Basnæs.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus