Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 18. maj 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 315. Fra Henriette Wulff.

Classens Have d 18 Maj 55.

Her kjære Andersen er nogle friske Bøgegrene, en rigtig Foraarshilsen, de bragtes mig nu af nogle Barnehænder, der havde taget dem i »Skoven« og jeg sagde strax, »at dem skulde Andersen have« hvorover de smaa Piger bleve hjerteglade, De er jo alle Børns Ven, kjær som for alle Gamle der endnu har lidt Barnesind i sig. Jeg kommer til at tænke paa en anden lille Pige der elsker »Andersens Eventyr« til den Grad, at hun ikke kan falde i Søvn uden at den kjære Bog ligger under hendes Hoved­pude, og om Morgnen naar hun vaagner er det første man seer hende gjøre, stikke Haanden ind under Puden idet hun siger med det kjærligste Udtryk: »Har jeg min Andersen!« Ja De er jo vist en lykkelig Mand, min Ven, alle smaa Pigers »første Kjærlighed! « Og det har den Kjærlighed saa langt frem for enhvær Anden, at den følger hele Livet igjennem og gaaer til Arv fra Moder til Datter i det Uendelige - i al Evighed!

Jeg længes ret efter de følgende Ark, kjære Andersen, faaer jeg dem snart? Tak for muntlige Hilsner gjennem Henny og Syster Ida.

Jeg kunde - næsten blive jaloux paa Alle Andre der skal see Dem jevnligen, som De besøger, som kan tale med Dem - men det vil jeg nu ikke, fordi jeg kan slet ikke lide den Følelse hos mig selv eller Andre, og alvorlig talt - er saa glad og taknemlig for hvad jeg faaer af Dem!

Budet venter, der bringer denne lille Hilsen til Dem, gid den spaade Faaraar, Varme og Skoven grøn!

Farvel, kjære gode Andersen, lad mig snart vide noget om hvordan De har det, jeg synes det er saa længe siden. Chr: hilser kjærligst; og saa gjør Kukkeren, der sidder her udenfor mit Vindue, det er bestemt det den mener.

Gud være med Dem.

Deres Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost