Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 14. maj 1855
Fra: Jonna Stampe, f. Drewsen   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Christinelund d. 14de Mai 1855.

Jeg haaber, kjæreste Andersen! at Moder har bragt Dem min Tak for de to mig tilsendte Bøger; jeg fik dem senere end De havde tiltænkt mig dem, da jeg i to Dage ikke kunde faae Bud efter min Post; nu har jeg allerede læst adskilligt i dem, og Rigmor plager mig for at læse høit, fordi jeg har sagt at de indeholde "Historier". Jeg glæder mig meget over, at De forærer mig Deres samlede Skrifter og de ville blive en stor Skat for mit lille kjære Bibliothek.

I disse Dage plante vi Deres Vedben ud, jeg tænker opad det gamle deilige Bøgetræ; der skjuler de hæslige Navne og der har De ofte siddet under med os; var det ikke af Fru Jerichau at De fik Vedbengrenen, til en Maskerade? og blev den saa ikke ved Deres Hjemkomst stukket i Jorden?

Børnene tale tidt om Dem; Astrid siger: "min Andersen," men tilføier Rigmor, "han er min Gudfadder!" Jeg hører da fra Dem personligt før De forlader Danmark!

Deres

Jonna. (Til Andersen.)

Tekst fra: H.C. Andersens Hus