Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 6. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 6 Mai 1855.

Min trofaste søsterlige Veninde!

Tak for de danske Gjengivelser fra det Engelske, tak for Brevet som fulgte med; det fornøiede mig saa særdeles at høre lidt om Indtrykket af de fire første Ark i »mit Livs Eventyr«; iaftes sildigt fik jeg igjen fire2954) og strax nu tilmorgen, Klokken er ikke 8te, slaaer jeg et Papir om og med denne min Hilsen flyver det til Dem; De faaer det altsaa i Dag veed jeg, og jeg længes efter at vide om Interessen tiltager, vedbliver eller hvad jeg nu skal kalde det. De vil med hver Tilsending see mere og mere Nyt rulle op selv opdager jeg derved at mit Liv igrunden har været forunderlig vexlende og broget, uagtet jeg dog lever, som Folk sige: i Hverdagshisto­riernes Tid. ­

Jeg haaber og troer at en god kjærlig Aand er udbredt over det Hele, jeg har ladet saameget Bittert fordunste, hvad skal det staae til, man faaer dog vistnok det rigtige Indtryk aligevel af det Hele, og bedre Ingen at saare, end at faae et Bifaldsklap, som dog smerter Andre. - Hils Brode­ren hjerteligt og kjærligt! - Henny talte jeg med i forgaars, han sagde mig at De ikke havde det godt, laae paa Sophaen; at vi Mennesker dog skulde lide! - Gud give Dem Sundhed, som han har givet Dem Hjerte, Aand og Humeur! snart sees vi! Lev vel!

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus