Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 2. maj 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Carl B Lorck
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 2 Mai 1855

Kjære Ven!

Igaar udkom "Historier", jeg har tilladt mig at skrive Deres Navn paa et Exemplar, vil De see lidt deri, hvorledes de tage sig ud og Billederne ere ordnede. Naar kommer dog den Tydske! - Jeg vilde gjerne at Mosenthal, Forfatteren til Der Sonnvennhoff, han er i Unterrichts-Ministerium i Wien, fik fra mig et tydsk Exemplar. De første 6 Udhængs Ark af den danske Bog: mit Livs Eventyr, fik jeg iaftes og jeg sender Dem strax disse, De vil allerede ved Gjennemlæsningen her finde hvilken større Gjennemarbeidelse og Forøgelse der gaaer igjennem det Hele, uagtet de første Ark ere de, som nærme sig meest den tydske Udgave; De erindrer de blev til i Italien og Sydfrankerige, hvor jeg ingen Hjælpekilder havde uden min Hukommelse, her derimod har jeg kunnet skaffet tilveie hvad jeg behøvede; naar dette blev tydeliggjort for det større Publicum ude da vil vist denne Bog faae ligesaa mange Læsere, som den for 9 Aar siden udkomne Skizze ved Gesamt Ausgabe. I næste Uge skal De faae en ny Tilsending af Udhængs Ark, disse blive, saa vidt jeg kan beregne i Alt 34 Ark, altsaa rigtignok ingen lille Bog! I Juli kommer jeg til Tydskland, vil Gud, den kommende Vinter agter jeg at blive i Rom. Hils Deres Kone og Svigerfader.

Deres hjerteligt hengivne

H. C. Andersen.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus