Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 28. april 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Løverdag Morgen den 28 April 1855.

Min kjære trofaste Veninde!

Endelig kan jeg da sende Dem Noget af Biographien, først imorges fik jeg de fire her medfølgende Ark,2944) som jeg beder Dem læse og naar de ere læst sende mig tilbage med et Par Ord om hvad der har meest tiltalt Dem deri, det vil særdeles interessere mig! De vil nu hver Uge erholde nogle Ark, thi det Hele skal være sluttet om en fire Uger.

Jeg sender Dem dernæst mine »illustrerede Historier« der ogsaa i Dag ere udkomne,2945) mit Portræt faaer De senere med »Mit Livs Eventyr«.

Tak for Daguerreotypen, den følger med i denne Pakke, dernæst et Brev, hvori bagest staaer en engelsk Anmældelse af min Bog »I Sverrig «, Viggo Drevsen skrev den engang ud af Athenæum, den vilde jeg gjerne bede Dem give mig paa Dansk til min Livshistorie,2946) ja jeg beder endnu mere: bag i Bogen In Sweden, Side 293, staaer et »Postscript« er De saa kjærlig og god at give mig det med paa Dansk, men hver paa sit Stykke Papir, saa behøver jeg ikke igjen at afskrive det til Bogtrykkeren, senest Onsdag Aften vilde jeg rigtignok gjerne have det.

Deres Broder sagde mig at De leed af Smerter i Fødderne, at det, natur­ligviis, virkede paa Deres Humeur, hvor det er tungt og slemt at De saale­des skal plages at Vaaren iaar ikke kommer paa Storken2948) men paa Sneg­len. Snart er jeg ude hos Dem; i disse Dage lider jeg igjen af »Jobsiade«, heller ikke den faaer Ende. Hils Deres kjære Broder!

hjerteligst og trofast H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus