Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 3. april 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Henriette Wulff
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn den 3 April 1855.

Min kjære fortræffelige Veninde.

Gud glæde og velsigne Dem for det søsterlige Hjerte De bevarer for mig, tak for Hilsenen igaar, for Brev og Roser, de uvisnelige Roser paa den af Dem syede Pude. Min første Glæde igaar var, da jeg i Morgenstun­den lod Rullegardinet gaae op, at see en Baad blive roet over fra Brohove­det til Christianshavn, jeg saae aabent Vande, et af Vinterens Baand sprængte, det var mig en Foraarshilsen, en Leven igjen med Verden. Strax derpaa fik jeg deilige Blomster Gusta Collin selv bragte mig, saa kom lille Rigmor og Astrid, de Smaae fra Christinelund,2936) med deilige Lillieconval­ler, dem fulgte lille Agnete (Lind)2937) med en Potte fuld af blomstrende Violer, saa bragte Deres Terne mig Puden med Roser, min Vertinde2938) sendte mig et Rosentræ, Frøken Cold Kopper til at drikke Salep af, Hart­mann bragte mig Blomster og Fodposten Brev paa Brev, eet var et Digt fra »en beundrende Læserinde«; Middagen var jeg hos Drevsens2939) og Aftenen hjemme hos mig selv hvor jeg læste Correctur baade paa Even­tyr2940) og paa Biographien; see saaledes gik Dagen og nu er jeg da 50 Aar.

En meget stor Glæde havde jeg ellers i forgaars, jeg fik det sidste Hefte af Steenstrups Maanedskrift, der netop udkom og deri var den første ubetinget erkjendende Dom her i Danmark over mig som Digter, det var en Anmældelse af »samlede Skrifter«, smukt skrevet, dertil dygtigt, med Kjendskab og Kjærlighed. Alle som have læst den synes særdeles om den; De maa endelig læse samme, har De ikke Maane[ds]skriftet da kan jeg om et Par Dage laane Dem det. Anmældelsen er af Grimur Thomsen.2941)

Deri bliver jeg behandlet saaledes som man behandler mig i Engeland og Tydskland, jeg seer nok at jeg er seet i for god Belysning, men jeg er før saatidt blevet belyst kun med en Praas, saa kan jeg have godt af at faae lidt Erstatning herfor. - Idag er jeg igjen ikke ganske vel efter varmt Bad, jeg har en isnende Kulde i alle Lemmer, saa det er mig ængsteligt. Udstil­lingen har jeg omtrent løbet igjennem, smukkest forekom mig en Skov­-Indsøe af Skougaard.2942) Bissen talte jeg i Dag med, han reiser jo snart til Paris og siden til Rom, vil Gud mødes vi da der til Vinter. - Udhængs Ark af Biographien har jeg endnu ikke faaet, men jeg sender disse strax til Dem, saasnart det er mig mueligt at faae to, iaften skulde jeg høre: Drama­tic Reading, nemlig Macbeth,2943) bare jeg nu forstaaer det. Hils Deres kjære Broder og tænk venlig paa

Deres trofast hengivne H. C. Andersen.

Til Frøken Henriette Wulff.

Tekst fra: H.C. Andersens Hus