Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 23. marts 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 304. Fra Henriette Wulff.

Classens Have 23/3 55.

Her, kjære Andersen, ere Dickens Breve tilbage, med en aldeles tro og ordret Oversættelse af dem, tak for den Glæde det har været for mig at sidde og stirre paa den kjære ulæselige Haandskrift, der ere formelige Runer, dog troer jeg ikke at have mistydet et Bogstav. Jeg var just meer end dagligdags opfyldt af ham i denne Tid, ved at have gjennemlæst nogle af hans ældre Sager, som jeg altid gjør, naar jeg synes at trænge til en For­friskning, det er da et aandeligt Bad for mig, der aldrig forfejle den ønskede Virkning hos mig, Gud velsigne ham!

De kan troe jeg længes efter Deres Levnet, og glæder mig hjerteligen til de lovede Ark, der snart skal begynde at flyve ud til mig; lad mig vide ved et Par Ord, hvad Dag jeg maae sende min Gangerpilt for at hente den første Sending, thi det er jo meget for Dem at sende med Posten.

Vi har igjen stræng Vinter herude, men det er nu en saa gammel Historie. at jeg

slet ikke vil tale om den, dog sender jeg Dem her en lille Forkynder af Foraaret, er det den Første De seer? Gid jeg snart kunde sende Dem Violer, plukkede herude under de høje Lindetræer, paa Bred­derne af »Alma« som jo flyder her forbi. Jeg haaber De er rask, glad og dygtig paa Farten til Middag og Aften; og at det ikke er bleven til nogen Forkjølelse hvad De følte, som De saa malerisk udtrykker Dem, den Dag det var som sloges der paa Ambolt i Deres Hoved; det er rigtig­nok Synd, at det Hoved skal lide, der giver os alle de herlige Tanker, som Dickens ikke »vil miste en Eeneste af« og Alle vi Andre med ham; - med »Alle vi Andre« mener jeg den læsende civiliserede Verden!

Farvel, kjære gode Ven, nok engang Tak for den Glæde De har givet mig med D's Breve og med Deres Eget!

Deres systerlige Henriette Wulff.

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost