Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 19. marts 1855
Fra: Henriette Wulff   Til: H.C. Andersen
Sprog: dansk.

Nr. 302. Fra Henriette Wulff.

Classens Have Mandag Eftermiddag [19/3 1855].

Min kjære Andersen!

Hvorfor troer De jeg i dette Øjeblik just vil skrive Dem til - blodt for at bringe Dem en Hilsen fra Havet, fra de løsnede Bølger! I Dag kl 11 brast Isen,2913) og en breed Rende kom til Syne udenfor Trekroner; for hvær Time er den bleven bredere, og nu skummer Bølgerne op paa Iiskysterne! Hvor det er herligt igjen at see de kjære frie Bølger; de see lidt vrede og mørk­ladne ud, det er ventelig fordi de have ligget bundne saa længe; dog kom­mer der af og til en lille Lysstraale eller Soelstraale, der mildner dem me­dens de rejse de hvide toppede Hoveder. Jeg tilbringer min meeste Dag ved Vinduet i Dag, jeg kan ikke faae seet mig mæt paa det kjære »sortladne Hav«! Snart vil De vel kunde glæde Dem ved det samme Skue, fra Deres Vinduer. Det er en heel Festdag herude hos os, Chr: og jeg har drukket det frigjorte Hav's Skaal - ak gid - dog det er nu ikke værd at tale om. ­Hvordan har De det kjære Ven, jeg haaber bedre end naar det fryser. Tak for sidst, Deres Besøg! Nu staaer Deres portrait her i Glas og Ramme paa mit Skrivebord, ved Siden af Faders og Henny's. Jeg sidder fangen til min Stoel, med mit syge Been, men har det jo herligt; I Gaar troer?

jeg at have seet to Storke, men er ikke vis derpaa, de kom og kredsede omkring den Storkerede her er i et højt Lindetræe, men den var vel fuld af Iis og Snee - og de skyndte dem bort igjen.

God Aften, kjære gode Andersen, God bless you! Lad mig vide engang ved Lejlighed lidt om Dem, det er saa dejligt at faae Deres Breve. Chr: hilser kjærligst.

Jeg har i disse Dage været fordybet i Deres Eventyr, skjøndt jeg jo hvad man kalder det, kan dem udenad, ere de dog altid saa mageløs for­friskende og herlige, i Gaar var det især Sneedronningen2914) der henrev mig.

Farvel, Budet venter, ellers fik De vist meer at høre om Eventyrene, og om Havet, og om saa meget der glæder

Deres systerlige Henriette Wulff

Tekst fra: Se tilknyttet bibliografipost