Du har søgt på: +1855*

Gå til første fund  Tilbage til søgeresultaterne

Dato: 10. marts 1855
Fra: H.C. Andersen   Til: Theodor Reitzel
Sprog: dansk.

Kjøbenhavn 10 Marts 1855

Kjære Ven!

Dersom De i disse Dage sender Noget til Deres Hr Broder i Wien, maa da ikke mit Exemplar af en Landsbyhistorie, som jeg ønskede overleveret til Hr Mosenthal følge med, han har endnu fra mig ikke faaet den, men af et Brev han nyligt skrev mig til kjender han den danske Bearbeidelse, som Deres Broder har været saa venlig at laane ham; dersom De ikke sender Pakken afsted, tør jeg da bede Dem at De vil snarest besørge for mig, med Posten, denne lille Bog til sin Bestemmelse; jeg lægger herved et Par Ord til Deres Broder, der jo nok er saa elskværdig at overlevere Landsbyhistorien til Mosenthal, der er selv meget glad ved den gode Optagelse her af Stykket, han synes saa godt om de indlagte Sange og lader mig vide at han vil optage paa den tydske Scene, den Tilsætning jeg i sidste Act har givet, ved at lade Anna gribe den brændende Spaan og belyse Mathias. -

Paa Mandag er det 12te Forestilling. Men nu til en anden Sag; Har De seet mit Billede hos Tegner, det er jo ganske udmærket og det eneste der af alle er mig liig! De lader det vel komme i Boghandlen før det følger med Biographien, jeg tør troe at de, som bryde sig om at eie et Portrait af mig, nu ene og alene ville eie dette! - Trykningen med de illustrerede Historier, tilhvilke vi nu har alle Billed=Afstøbningerne, synes mig gaaer altfor langsomt, Bogen maa dog ud meer end 8 a 14 Dage før dens Indhold gives i de samlede Skrifter! - Lev hjertelig vel og tag Dem af Bogens Besørgelse!

Deres hengivne

H. C. Andersen

Velbaaren Hr Boghandler Th. Reitzel.

Tekst fra: Solveig Brunholm (microfilmscanning 58. 24-25)